En kontorbygning i Ludowej-gaten i Warszawa har fått Excellent rating i Breeam In-Use ifor eiendomsdrift.

Hva er BREEAM In-Use? Bærekraft i eksisterende yrkesbygg

0

BREEAM In-Use International er et lavterskel forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg.

Systemet kan brukes internt for egenevaluering og man kan uten ekstern bistand evaluere og forbedre miljøytelsen til enkelteiendommer eller hele porteføljer. Ved å tilknytte seg en ekstern revisor, kan man ta ut et BREEAM In-Use sertifikat for bygget, forvaltningen og bruken, – hver for seg eller under ett.

Hvordan fungerer det?

BREEAM In-Use er basert på et online-verktøy som gir brukeren tilgang til å registrere, vurdere og sertifisere eksisterende yrkesbygg. Ved hjelp av en innledende kartlegging av hvilke kvaliteter som er på plass får man raskt også et innblikk i hvor potensiale for forbedring ligger. Ved hjelp av BREEAM In-Use har man et effektivt verktøy for å ta beslutninger, iverksette tiltak og følge opp en kontinuerlig, bærekraftig utvikling av eiendommen.

Mer informasjon finner du på NGBC sine nettsider.

NGBC tilbyr flere å utdanne seg som
revisorer for Breeam In-Use