framtiden, dibk, nettverk

Framtiden på dagsorden – lager DiBk-nettverk

Framtiden byr på utfordringer myndigheter og byggenæringen må samarbeide om å løse. Direktoratet for byggkvalitet har derfor tatt initiativ til et Nettverk energi og miljø.

0

Framtiden byr på utfordringer myndigheter og byggenæringen må samarbeide om å løse. Direktoratet for byggkvalitet har derfor tatt initiativ til et Nettverk energi og miljø.

I tillegg fortsetter direktoratet samarbeidet med de tidligere eierne i Lavenergiprogrammet.

Rundt 30 personer hadde møtt opp da direktoratet inviterte til nettverk for energi og miljø tidligere i februar i år. Nettverket er ment å være et uformelt møtested for offentlige myndigheter, og organisasjoner som jobber med energi og miljø i bygg.

Bygningsmaterialer og energieffektivisering er satsingsområder i 2018

I forsamlingen satt mange av de tidligere eierne i Lavenergiprogrammet. De følger spent med på hvordan direktoratet har tenkt å videreføre arbeidet med å heve kompetansen på energieffektivisering i byggenæringen

– For oss er det viktig å sikre god byggkvalitet. Dermed blir flere tema viktige, ikke bare energi. Helse- og miljøskadelige stoffer i bygningsmaterialer står i veien for ønsket om mer ombruk og gjenvinning av materialer. Derfor er bygningsmaterialer et satsingsområde for oss i 2018 i tillegg til energieffektivisering, fortalte fagansvarlig for energi og miljø i direktoratet, Ingunn Marton.

Samarbeider om energi- og miljøprosjekter med tidligere eiere av Lavenergiprogrammet.

Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 som et samarbeid mellom statlige etater og byggenæringen. Ved nyttår ble Lavenergiprogrammet en del av direktoratet.

De tidligere eierne i Lavenergiprogrammet og direktoratet har valgt seg ut fem prosjekter å samarbeide om i 2018:

  1. Gode råd om styring av lys, varme, ventilasjon og effekt og videreutvikling av ordningen for energispesialister på nettstedet energismart.no i samarbeid med NELFO og Naturvernforbundet
  2. Videreutvikling og flytting av digitale læremidler om “Prosjektering av energieffektive bygg” i samarbeid med Tekna
  3. Markedsføring av e-læringskurs om energikravene i TEK 17 og fuktsikker byggeprosess i samarbeid med EBA
  4. Byggenæringens klimagassutslipp: oppdatering av statistikk fra 2006 i samarbeid med BNL
  5. Ombruk av materialer – en studie av juridiske, tekniske og økonomiske barrierer i samarbeid med BNL og NHP-nettverket.

DiBK vil styrke seriøsiteten med
innrapportering fra kommunene

Når foretaket får tilsyn fra direktoratet, skal dokumentasjonen være i orden. Illustrasjon: Pixabay/ITBaktuelt