Fra venstre: Andreas Hauge, Harald Haugen, Christian Timland, Espen Martinsen, Audun Høimyr Westerskow og Torstein Christensen.

– Med full systemintegrasjon er tverrfaglig kompetanse nødvendig

Instells tekniske avdeling og KNX-eksperter

0

-Våre arbeidsoppgaver her ved teknisk avdeling i Instell består hovedsakelig av å programmere KNX med tilhørende løsninger, systemer og integrasjoner, samt å drive support når våre kunder programmerer selv. Alle våre programmerere er sertifisert for KNX-programmering. Vi er også godkjent kursholder for sertifisering av KNX-programmerere, og holder flere kurs i året, forteller Espen Martinsen, leder av teknisk avdeling hos Instell.

Martinsen forklarer at mange av programmererne har svært lang fartstid med programmering av KNX og at de har meget god tverrfaglig forståelse fra rør, el, ventilasjon og bygg-automasjon. Dette er viktig da KNX-programmering er å se på som et håndverk.

-Det kan bli utført på en god måte – og en dårlig, presiserer han.

– Når vi kommer på bygg hvor lys, klima, vann/kjøling, luftmengde, solskjerming og annet skal ha full systemintegrasjon er nettopp denne tverrfaglige kompetansen helt nødvendig. Eksempelvis må man ha kunnskap om hvordan vann oppfører seg, kanskje hvorfor vannet ikke kommer frem, det blir ikke varmt nok osv. Dette er noe man løser når man har den nødvendige kompetansen. På samme måte som en med ventilasjons bakgrunn kan dette med luftmengde, luftkvalitet osv. Alt dette må vi ha god forståelse av, når vi programmerer, sier Martinsen.

Instell er godkjent KNX-senter og to mann er godkjente KNX-lærere. I 2017 ble det kjørt fem fullbookede sertifiserings KNX-kurs, og det første i år gikk allerede i januar i år, et kurs spesielt for lærere på elektro. Slike kurs går fra mandag til fredag, med online eksamen.

-Kursdeltakerne kommer oftest fra elektrobedrifter og byggautomasjonsbedrifter, sier han. Når deltakerne starter mandag morgen skal de være forberedt og allerede ha lastet ned ETS5 programmet på sin egen PC og være klare til å følge fremdriften ved kurset.

-Det er i utgangspunktet ikke noe formelt krav til folk som skal programmere KNX, og byggherrer vet som oftest ikke noe om bakgrunnen til en som kommer på bygget og skal utføre en programmerings jobb. Men endelig er det kommet på plass en sertifiserings ordning av KNX-programmerere, samt at det begynner å bli et krav til dette i beskrivelser, og det er stort løft i riktig retning, sier Martinsen.

Han har sett flere prosjekter hvor det er gjort en slett jobb med programmering, og forteller at Instell er kommet inn i prosjekter for å bistå, og i noen tilfeller overtatt hele prosjektet.

-Du vet, du blir ikke ekspert i løpet av et KNX-kurs. Det er først med grundig erfaring sammen med andre kyndige mennesker at du selv blir dyktig, fastslår Martinsen. Og legger til at Instell har grundig internopplæring og at man tverrfaglig støtter hverandre.

-Seniorer med lang erfaring støtter de nye og yngre programmererne i alle prosjekter.

Instell er en av få bedrifter med et godt og stort kompetansemiljø innenfor knx.

Martinsen ser en trend hvor KNX-prosjekter som tradisjonelt blir beskrevet under elektro entreprise oftere havner under automasjon. Elektrobransjen bør følge med i timen, fordi mange er i ferd med å miste sine tidligere potensielle leveranser.

Som følge av at stadig flere entrepriser tilfaller byggautomasjonsselskaper så må vi også gå bredere ut og fange opp samarbeid med disse, understreker Martinsen.

-Men dette er todelt. Mange elektrofirmaer er blitt flinke til hive seg på. De ser hva som skjer med utviklingen av smarthus. Uansett hvor tradisjonell man er, så nytter det ikke å holde seg unna utviklingen om man skal forbli i markedet.

-Vår styrke ligger i å hjelpe våre kunder ved at vi kan ta hele ansvaret for leveransen og prosjekt gjennomføringen. Dette er en trygghet for kunden som har en samarbeidspartner fra A til Å gjennom hele prosessen.

-De senere årene har vi fått flere og flere henvendelser fra kunder som ønsker bistand på gamle og eksterne prosjekter. Dette kan være både spennende og utfordrende, forteller Martinsen.  Dette kan være anlegg helt tilbake til tidlig på 1990-tallet.

-KNX er veldig stabilt og kan stå i mange år. Men når byggeieren skal gjøre endring er det behov for prosjektfilen. Da kommer spørsmålet: Hvor er denne? I løpet av noen år har man glemt hvem som hadde oppdraget, folk har sluttet osv. Jobben vår består da i første omgang å gjøre detektivarbeid ved at vi ringer rundt og sirkler inn hvor den aktuelle prosjektfilen befinner seg. Når vi endelig finner den, er det kanskje ikke siste utgave av filen, men den enste å oppdrive. Da må vi rekonstruere og sørge for at filen blir oppdatert. Men uansett er det bedre å ha en fil som ikke er 100% riktig enn ingen fil. Og jo større bygg, jo større prosjektfil og mer omfattende rekonstruksjon.

-For fremtidige bygg, nybygg og oppgraderinger er det en trygghet i at prosjektfiler sikres på en best mulig måte. Vi tar vare på de prosjekter vi har vært med på og har backup her hos oss. Vi lagrer også de gamle opprinnelige prosjektfilene vi har frem-skaffet.

– Her på teknisk avdeling er vi totalt 6 faste medarbeidere, men vi har ytterligere to personer som jobber som selgere som også har fullgod kompetanse som vi låner litt i perioder med mange prosjekter. Dette gjør oss svært fleksibel og skaper en trygghet ovenfor kunden. Samt gjør det mulig å skape et godt teknisk miljø hvor kunnskapsdeling er en viktig faktor.

-Vi har jevnlig møter på teknisk avdeling og prater om de siste jobbene og deler løsninger vi er kommet frem til og hvordan vi har håndtert problemer. Dette har skapt et faglig miljø, særlig viktig når vi ansetter unge og nye, både som programmerere og i salg/prosjektstillinger for å løfte disse fort opp på et godt teknisk nivå, avslutter Espen Martinsen.

De unge i Integra styrker sin plass i organisasjonen

Bilde fra Integra Ung hos Honeywell: Fra v. Harald Haugen, Instell, Philip Eliassen, Leithe & Christiansen, Dan Frode Mortensen, Honeywell, Andre Narud Simonsen, GK Inneklima, Frode Braaten, Proxll og Thorbjørn Solberg, Schneider Electric Norge. Foto: Integra Ung