Fagdirektør byggautomasjon Roar Johannesen i GK Inneklima.

GK lanserer GK Cloud

Alle snakker om mulighetene i skybaserte løsninger for drift av bygg

0

GK lanserer skybasert plattform for styring og overvåkning av teknikk i bygg.

– Alle snakker om mulighetene som ligger i skybaserte løsninger for drift av bygg, nå leverer vi, sier Roar R. Johannesen, fagdirektør for byggautomasjon i GK Inneklima.

– Vi er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner, og tar nå et sterkere grep rundt egenutvikling av programvare. Vi skal gi våre kunder en betydelig merverdi gjennom å tilgjengeligere driftsdata de trenger på en enklere og mer oversiktlig måte.

«Big data» og datasikkerhet
GK har siden høsten 2017 levert ca. 40 GK Cloud-anlegg. Tilbakemeldingene så langt har vært svært gode både fra kundene og GKs egne ansatte som bruker plattformen i sitt daglige arbeid. Nå rulles GK Cloud ut bredt til alle kunder.

Kundene er særlig positive til den enkle tilgangen de har fått til SD-anlegget. Det aller meste kan betjenes via en app på mobil eller tablet. Etter en to-trinns autentifisering er brukeren kontinuerlig innlogget i SD-anlegget. Kritiske alarmer kommer opp som «push-meldinger» til de som kan utbedre feilene.

Det er lagt store ressurser i å utvikle grafiske grensesnitt som er moderne og brukervennlige. Med skyteknologien fjernes behovet for lokale «SD-servere», som historisk har hatt et årlig oppgraderingsbehov med uforutsigbare kostnadsrammer.

– GK Cloud vil gi mer forutsigbare kostnader knyttet løpende oppgraderinger, sier Johannesen.

Sikkerhetsaspektet er viktig for alle typer skytjenester, så også for GK Cloud.

– Vi har de seneste årene sett et sterkere fokus på datasikkerhet innen byggautomasjon, både hos leverandører og byggherrer, fortsetter Johannesen.

– Med det teknologiske skiftet over til skybaserte løsninger er pålitelige datasikkerhetsmekanismer en integrert del av plattformen.

GK har valgt å plassere sin GK Cloud i Google sin skytjeneste. Tekniske data fra byggene blir samlet i en Apache Cassandra-database som er tilrettelagt for «big data»-analyser. Pålogging og data er kryptert.

Norsk kompetanse i verdensklasse

Standard Norge og Statsbygg har gått foran i arbeidet med å standardisere næringen. Det tverrfaglige merkesystemet er spesielt viktig for skytjenester som GK Cloud.

– Merkesystemet sørger for at alle temperaturfølere i norske ventilasjonsanlegg er merket på samme måte. Vi kan i løpet av et sekund sjekke om det er ventilasjonsanlegg tilknyttet vår skytjeneste som har unormale verdier, sier Johannesen.

En database uten struktur er vanskelig å bruke til smarte dataanalyser. Heldigvis finnes det gode fagmiljøer i Norge som kan strukturere og trekke ut informasjonen som trengs. I årene fremover vil GK derfor jobbe tett med kunder, partnere og leverandører for å utvikle algoritmer til smarte «machine learning»-prosesser. En nøkkel i dette arbeidet er det Trondheims-baserte programvareselskapet Piscada som GK har et nært samarbeid med. Piscada har utviklet en åpen plattform for automasjon og industriell IT og er ledende på feltet.

Prediktivt vedlikehold er framtiden
– Som en av byggenæringens ledende aktører innen service og drift av tekniske anlegg, ser vi mange muligheter i å veksle ny teknologi ut i økt kundeverdi, sier Johannesen.

– Våre kunder er mer opptatte av levetidsbetraktninger og langsiktighet enn «innkjøpspris» og kortsiktig gevinst. Vi har rett og slett spurt oss selv hvordan vi kan flytte begreper som «Big data», «IoT» og «machine learning» fra «Buzzword til Business», sier Johannesen.

Digitalisering og ny teknologi forventes å påvirke servicemarkedet mye, både hvordan tjenestene tilbys og hvordan de utføres.

– Digitalisering vil gjøre oss i stand til å levere bedre og mer målrettede tjenester til våre kunder. Vi beveger oss på mange måter fra «havaribasert» vedlikehold til behovsstyrt, fakta- og levetidsbasert vedlikehold. Vi kaller det prediktivt vedlikehold og bruker IoT-sensorer og dataanalyser til å forutse servicebehov og havari, sier Johannesen.

– «Havaribasert» vedlikehold skal erstattes med behovsstyrt og prediktivt vedlikehold basert på dataanalyser, og vi har en klar ambisjon om å levere de beste og mest kostnadseffektive tjenestene. Vi skal gjøre den samme jobben, bare smartere. Vår GK Cloud er bærebjelken i denne spennende utviklingen, avslutter fagdirektøren.

Samlokalisering i cloud-løsninger
gir økt behov for pålitelighet

Fotomontasje: Common Wikimedia/ITBaktuelt