Atle Monan fra Veidekke (til høyre) tar i mot prisen fra Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

– Driftere av bygget ser frem mot lave driftskostnader

– Som driftere av bygget ser vi fram mot lave driftskostnader, sa distriktsleder Atle Monan fra Veidekke da han tok imot Varmepumpeprisen. Prisen deles ut av Norsk varmepumpeforening hvert år, og formålet er å løfte frem konsepter og prosjekter som har bidratt positivt for å fremme bruk av varmepumper.

0

– Som driftere av bygget ser vi fram mot lave driftskostnader, sa distriktsleder Atle Monan fra Veidekke da han tok imot Varmepumpeprisen.

Prisen deles ut av Norsk varmepumpeforening hvert år, og formålet er å løfte frem konsepter og prosjekter som har bidratt positivt for å fremme bruk av varmepumper.

Alle oppvarmingsformål ved Justvik skole i Kristiansand dekkes med en varmepumpe basert på CO2.

– Norconsult dro fram ideen, og vi har lagt opp mye av bygget,  og planlegging og prosjektering ut fra det, forteller Monan. Veidekke fikk prisen i går kveld, under Varmepumpekonferansen på Fornebu i Bærum.

Første i sitt slag
– Så vidt vi vet, er det første gang et sånt type CO2-anlegg er realisert i denne typen bygg, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. Veidekke eier skolen og skal drifte den i 25 år, mens Kristiansand kommune er leietaker.

– Dette prosjektet er et godt eksempel på hva man kan få til med offentlig privat samarbeid, mener Hagemoen.

Håndplukka konsulent
Det hører også med til historien at rådgiveren som klekket ut løsningen ikke ble valgt tilfeldig.

– Han er jo håndplukka, sier Monan med et smil: Rådgiveren er nemlig hans bror Tor André.

­– Vi fikk veldig troa på konseptet, og dette ga trygghet og ekstra innsalg i den fasen vi jobbet mot kommunen for å prøve og få jobben, sier Atle Monan. Kommunen hadde satt krav om en varmepumpe basert på et miljøvennlig kuldemedium.

Lang fartstid med CO2
CO2-varmepumper er mye brukt til å produsere varmt tappevann. Å bruke det også til oppvarming som ved Justvik skole, krever nøye planlegging fra starten av et byggeprosjekt. Det påvirket blant annet hvordan gulvvarme, radiatorer og ventilasjon ble utformet.

– For meg var det å komme tidlig inn en forutsetning for å lykkes, understreker Tor André Monan. Han har vært interessert i denne typen varmepumper helt siden han skrev mastergrad om temaet ved NTNU.

– Løsningen ved Justvik skole er resultat både av studiene og av erfaringene mine fra rådgiverbransjen.

Årets driftstekniker og Årets flinke kommuner

Nina-Lisette Eklund Prøsch, fra Sola kommune, mottar prisen for årets driftstekniker av direktør i KLP Skadeforsikring, Elin Evjen. Foto: Sigve Nedredal