– Vi er nødt til å utfordre oss for å klare å ta i bruk teknikk, mener Brynjulf Skjulsvik.

– 10 av 10 bygg har funksjonsfeil på SD-anlegget

Foredragsholder på NKF-konferansen 14. og 15. mars

0

– Hele 10 av 10 bygg har funksjonsfeil på SD-anlegg, blant annet feilmapping, feil bilder, manglende informasjon. 8 av 10 bygg har funksjonsfeil på brannvarsingsanlegg, og mangler talevarsling, mangler detektorer koblet til sone og mangler I/O-signal og 9 av 10 dører fungerer ikke som de skal, sier Brynjulf Skjulsvik.

Brynjulf Skjulsvik skal holde et foredrag under NKF-konferansen God og grønn prosjektledelse – Bærekraftige prosesser på Fornebu den 14. og 15. mars.

Han sier at han skal komme inn på det faktum at SD-anlegg er mer enn bare VVS og elektro. Bransjen må våkne, og starte med bruk av digitale systemer og ikke bare snakke om dem.

Han peker på at SD og automatisering er et tverrfaglig system for drift av bygninger, og at dette er nødvendig for nettopp drift.Men, sier han, SD og automatisering gir også muligheter og kompletterer den digitale verden, og da er egentlig neste generasjon SD på vei.

– Er konservative ingeniører og totalentreprenører til hinder for effektiv drit av bygg, og hvordan er den neste generasjon driftspersonell, og byggeierens vedlikeholdsfilosofi, spør han retorisk.

– Konservative ingeniører er faktisk til hinder for effektive løsninger. Det samme med konservative entreprenører, og da spesielt totalentreprenører er til hinder for en effektiv drift, er han hans påstand.

Brynjulf Skjulsvik bruker tittelen integrator, og er én av tre fagpersoner i selskapet PRO Integrated Management AS som holder til i Tiller i Trondheim. Selskapet har spesialisert seg på høy kompetanse innen ITB, SD/automatisering, FDV, VVS og klimateknikk, eiendomsdrift, LCC og tekniske kompliserte systemer innen sykehus.  Ut fra dette driver selskapet rådgivning innen bygging, drift og vedlikehold av eiendommer.

– Vi fokuserer på tverrfaglighet i alt vårt arbeid, og dette mener vi at gjør oss godt egnet som integrator, teknisk prosjektleder og teknisk byggeleder i komplekse prosjekter, sier han.

Skjulsvik er også en aktiv foredragsholder, og holdt foredrag under årets Solstrandkonferanse i februar om nettopp det tema han også skal snakke om på NKF-konferansen med tittelen Morgendagens SD-anlegg og trådløs sensorteknologi.

Status ved dagens bygg, etter at entreprenører har varsel «alt ok» er ikke Skjulsvik særlig imponert over.

– 8 av 10 bygg har funksjonsfeil på brannvarsingsanlegg, og mangler talevarsling, mangler detektorer koblet til sone og mangler I/O-signl, sier han. Videre er det funksjonsmangler ved dører i 9 av 10 bygg.

10 av 10 bygg har funksjonsmangler på legionellaspyling, blant annet lite vanntrykk og lav temperatur. 7 av 10 bygg har funksjonsmangler på varmepumpe/kjølemaskininnstillinger, påpeker han.

Det stopper ikke her. 3 av 10 bygg har funksjonsmangler på ventilasjon, blant annet at spjeld og ventiler ikke lukker seg og at det mangler reguleringssekvens.

7 av 10 bygg har funksjonsmangler på varmeanlegget, herunder krysskobling tur/retur. 6 av 10 bygg har mangler ved sonestyring og KNX hvor feilmontasje og feilprogrammering er vanlig. 8 av 10 bygg har brannporter/gardiner som ikke fungerer, inkludert røykluker som ikke lukker seg. 4 av 10 bygg har funksjonsfeil ved reservekraft/UPS hvor det er problemer med innkoblingstid, er statistikk Skjulsvik viser til.

– Hele 10 av 10 bygg har funksjonsfeil på SD-anlegg, blant annet feilmapping, feil bilder og manglende informasjon, formidler han.

Han stiller spørsmålet om byggebransjen er flink nok til å ta i bruk  teknologi. Til dette har han selv et klart svar, og det er nei!

– Konservative aktører er «farlig» for bransjen, forfekter han. Dette underbygger han med at rådgivere får mindre og mindre erfaring slik at kompetansen «utarmes». Man utfører det han kaller arkiv-prosjektering og deltar for lite i nyskapning, konkluderer Brynjulf Skjulsvik til slutt.

PRO Integrated Management har flere omfattende prosjekter på gang, blant annet samkjøring SD og automatikk ved Oslo Universitetssykehus, det vil si driftsoptimalisering ved fire av de største sykehusene i Oslo. Videre har selskapet oppdrag med ITB, SD og verifikasjon ved Sykehuset i Bodø, fremtidig strategi for SD og drift for Undervisningsbygg i Oslo, og et mål om Breeam Very Good-sertifisering for Adresseavisens nye kontorbygg i Trondheim.

Utfordrende og krevende vedlikehold av
SD-anlegg når skolene er i bruk

Illustrasjon fra GKs videopresentasjon av “Møt våre ansatte – Min stilling som servicetekniker”.