VR-teknologi
Her demonstrer Harald Andreas Selvær hvordan han kan befinne seg på ett sted og samtidig diskutere detaljer i t kommende bygg med andre som sitter andre steder.

VR-teknologi gjør BIM-studentene mer attraktive i byggebransjen

Fagskolen Oslo Akershus følger utviklingen i byggebransjen

0

VR-teknologi har for lengst gjort innpass i enkelte selskaper i byggebransjen, og påstanden om at det vil gripe kraftig om seg i løpet av få år kommer stadig oftere. Fagskolen Oslo Akershus følger trenden, og har fått midler til å investere i VR-utstyr. Dette vil gjøre BIM-studentene VR-erfarne og således enda mer ettertraktet ved studieslutt.

Harald Andreas Selvær som er skolens VR-lærer sier at tiden er moden for at studentene kan ta i bruk denne teknologien i løpet av studieåret fordi de da får vært med og utforske nye plattformer som er på vei inn i byggebransjen.

De løsningene BIM-studentene ved Fagskolen jobber med er reelle prosjekter i samarbeid med selskaper. Vegdirektoratets nye veistasjon på Gol er et slikt samarbeidsprosjekt med Statsbygg.

– Poenget ved å gjøre denne type teknologi tilgjengelig for studentene er at dette også bringer verdi ut til bedriftene etterhvert som studentene er tilbake i arbeidslivet med sin nye kunnskap, sier Selvær.

-Og det gir også selve fagskoleutdanningen er merverdi, legger han til.

Hvor mange bedrifter i byggebransjen som i dag i praksis har tatt i bruk VR-teknologi har han ingen oversikt over, men blant de som er tidligst ute er Veidekke og Skanska, og andre har tatt dette i bruk for lenge siden. Statsbygg er også på full fart inn i denne virtuelle verden.

Programvaren som Fagskolen Oslo Akershus har kjøpt er utviklet av det norske selskapet Dimension10 AS. Selvær synes det er interessant at et lite norsk selskap ligger i det internasjonale toppskiktet innen denne teknologien.

Daglig leder i Dimension10, Aleksander Nyqvist Langmyhr sier at de har levert programvare til flere i byggebransjen, og at dette er teknologi som vil bli standard i løpet av få år. Han tipper at allerede om et par år er VR-systemer dette på plass hos mange.

-BIM-tegninger i dag er å oppleve 3D på en flat 2D-skjerm, men med VR går man inn i den virkelige 3D-verdenen, poengterer han.

-Fremover vil både VR og AR bli brukt parallelt, mener han, og påpeker med dette at byggebransjen er ved et vannskille i å ta i bruk ny teknologi.

AR står for Augmented Reality, oversatt til norsk som utvidet virkelighet. Denne teknologien sammenlignes ofte med det som er kjent som Google Glass eller Microsoft HoloLens, med andre ord en form for hologrammer.

VR står for Virtual Reality, og på norsk ofte kalt virtuell virkelighet. Ved bruk av VR-briller går man inn i en illusjon om å være tilstede i et kunstig miljø. Dette miljøet er dataprogrammert eller fra et videoopptak. For byggebransjen er det vanligvis BIM-tegninger som danner den 3-dimmensjonale bygningen man tar for seg.

Her kan det være flere brukere som ser samme 3D-bilde samtidig, og dermed er alle samlet, selv om man sitter fysisk på helt forskjellige steder. I denne tilsynelatende virkeligheten kan man ha møter og diskutere løsninger. Statsbygg som er involvert i byggingen av ovennevnte veistasjon på Gol sparer mye reisevirksomhet mellom kontoret i Oslo og byggeplassen ved å kunne gjennomføre VR-møter.

Etter hvert skal Statsbygg også teste VR-systemene i driftsfasen.

VR er på vei inn i klasserommene, og har et enormt potensial innen opplæring og utdanning, og det er dette Fagskolen Oslo Akershus nå har fått på plass. BIM-studentene får her dra nytte av det som Aleksander Nyqvist Langmyhr og kollega Christer-André Fagerslett lærte under et studieopphold i Silicon Valley i California.

-Tilbakemeldingene fra Fagskolen Oslo Akershus er kun positive, avslutter Nyqvist Langmyhr.

Søknadsfrist for å studere BIM og inntak kommende studieår er 15. april.

Årets studenter ved Fagskolen Oslo Akershus med avansert ICE-metodikk

Fra det nye ICE-rommet ved Fagskolen Oslo Akershus. Foran studentene Therese Vikheim Arnesen og Øyvind Melzer. Stående faglærerne Harald Selvær (t.v) og Ingolf Sundfør. Alle foto: ITBaktuelt/Per Henriksen