Beate Størkson, daglig leder og partner i Viscenario

Digitalisering i byggebransjen – her er stegene for å komme i gang

Kom i gang - Trinn 1 og 2

0

Skrevet av Beate Størkson, daglig leder og partner i Viscenario

Bygg 21 jobber for å løfte BAE-næringen til en 20 prosent kostnadsbesparelse i 2020.

Både Bygg21 og BNL (Byggenæringens Landsforening) jobber for at BAE-næringen skal bli mer digital. Målet med det Digitale veikartet som BNL har utarbeidet, er følgende innen 2025 for Norge:

  • 33% kostnadsreduksjon
  • 50% lavere klimagassutslipp
  • 50% raskere prosjektgjennomføring
  • 50% økning i eksport av produkter og tjenester

Veikartets mål er å være retningsgivende for hvordan BAE-næringen kan tilrettelegge for å gjennomføre den digitale transformasjonen.

HVORDAN KAN BAE-FIRMAENE GÅ FRA PENN OG PAPIR TIL EN DIGITAL MODELL?

Det er lav modenhet rundt digitale verktøy i BAE-næringen. Det er mange arbeidsoppgaver som befaringer, vernerunder, utfylling av sjekklister, RUH, SJA, dokumentere utført arbeid for å nevne noen eksempler som fortsatt skjer på papiret. Med bakgrunn i dette mener Viscenario at det er lav modenhet i næringen. Derfor har Viscenario utviklet plattformen som tar næringen fra penn og papir – ved å sette strøm på papiret, slik at man kan dokumentere alt dette på mobilen og nettbrettet, mens man utfører selve jobben. Når alle dataene ligger digital kan man enkelt integrere dette med den digitale modellen av bygget (VDC/BIM) også kalt digital byggeplass og digital tvilling i det Digitale veikartet til BNL.

Viscenario mener at næringen må gå trinnene, fra papir (trinn 0) til strøm på papiret (trinn 1) før du kan begynne å jobbe i en digital modell (trinn 2). Det er viktig å støtte åpne standarder gjennom hele denne reisen, slik at det enkelt kan synkronisere data fra det som skjer på en mobil ute på byggeplassen med en oppdatert modell på pc for de på kontoret. Viscenario er utviklet for dette formålet og er god på integrasjon og støtter BCF og webservice integrasjoner med BIM verktøy, SharePoint og CRM verktøy.

Bundebygg sparte mer enn 10.000 timer på mindre enn 6 måneder i 2017, ved å jobbe digitalt i Viscenario, de gikk fra trinn 0 penn og papir til trinn 1. De jobber nå digitalt på mobil og nettbrett. Det er viktig å forstå at man har store besparelser bare ved å gå fra lav modenhet/penn og papir til digitale løsninger på mobilen.

Når den digitale modenheten er under 0 i grafen under, er det mye manuelle registreringer av data først på papir, så inn i Excel, for så å sammenstille dataene for å lage rapporter. Da jobber man på samme måte som man har gjort de siste 50 årene.

Når man setter strøm på papiret, krysser man 0 og begynner å bruke mobilen og nettbrettet der det er mulig ved å fylle ut sjekklister, registrere avvik, RUH, SJA og dokumentere alt fra befaringer til vernerunder digitalt. På denne måten ligger alle dataene live, alle vil se en live status på alt som skjer i prosjektet både på siste versjon av tegningene og modellen, samt hvilke avvik er åpne og hvem har ikke levert det de skal.

Modenheten øker etterhvert som man blir kjent med mobilplattform og da vil det også være enklere for firmaene å ta i bruk en full digital byggeplass med en digital tvilling.

TRINN 1 – SLIK KOMMER DU I GANG

Du må velge en software som hjelper deg i prosjekter, innsamling av FDV-dokumentasjon og ettermarked/drift. Og som gjør at du kan LÆRE fra prosjekt til prosjekt, standardisere der det er mulig og ikke minst kunne jobbe på mobilen/nettbrett. Slippe å registrere dataene flere ganger.

DETTE ER VIKTIG Å TENKE PÅ I TRINN 1:

Allerede i trinn 1 er det store besparelser. Bundebygg med sine 200 ansatte, sparte i sine prosjekter mer en 10.000 timer på 6 måneder i 2017 på å jobbe på denne måten. Hvilken besparelse det er for deg avhenger av hvor raskt du går stegene over.

TRINN 2 – VDC/BIM – DIGITAL BYGGEPLASS OG DIGITAL TVILLING

For å få full effekt er det ingen tvil om at en digital byggeplass med virtuell bygging er det som gir deg de store besparelser. Ved å jobbe digitalt vil du øke produktiviteten i planlegging, prosjektering, utførelse og leveranse av bygg- og anleggsprosjekter.

Når du i trinn 1 har digitalisert alt det andre, er det fullt mulig å knytte disse dataene til din digitale byggeplass og digitale tvilling. Når integrasjonen mellom trinn1 og trinn2 er på plass, henter du lett ut følgende

  • 33% kostnadsreduksjon
  • 50% raskere prosjektgjennomføring

HVORFOR HAR IKKE FLERE FIRMAER STARTET PÅ TRINN 1?

Gartners trendrapport fra 2016 viser at bedrifter som tar digitalisering inn i ledelsen og styrerommet har større lønnsomhet. De som har satset på digital kompetanse er i snitt 26 % mer profitable og har 12 % høyere verdi på børsen, ifølge undersøkelsen. Allikevel er det svært mange ledere og styremedlemmer som enda ikke tar dette på alvor, slik er det også i BAE-næringen i Norge. Når ledelsen ikke har fokus på effekten digitalisering gir firmaet, er det vanskelig for håndverkeren på byggeplassen å få gjennomføringskraft. Viscenario tar deg fra trinn 0, penn og papir, til trinn 1 digitale løsninger i prosjekt, innsamling og ettermarked/drift til trinn 2 – digital byggeplass med digital tvilling.

Digitalisering, energiledelse, drift og trender

Målgruppen er IEE’s medlemsbedrifter og medlemsbedrifter i Nelfo og EFO og beslutningstagere i eiendomsnæringen og rådgiverne. Foto: Pixabay.