En jungel av standardkontrakter – kurs skal veilede

Standard Norge på offensiven

0

Det kan være vanskelig å orientere seg i «jungelen» av forskjellige standardkontrakter, og om mulig enda vanskeligere å være sikker på at man har valgt rett standard? Standard Norge har laget et kurs som tar for seg de ulike standardkontraktene som brukes i bygg- og anleggsbransjen som har til hensikt å gi deg en innføring i når de ulike standardkontraktene skal brukes og hvordan de skal brukes.

Standard Norge henvender seg til entreprenører, private og offentlige byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører eller har annen bakgrunn. Argumentet er at kurset er relevant for alle som bruker standardkontrakter eller ønsker å ta disse i bruk.

Det er den 18. april at kurset holdes og dette blir en innføring i grunnleggende kontraktsrett. Kurset er en kombinasjon av forelesning, oppgaver og eksempler.

Det blir lagt vekt på praktiske utfordringer og deltakerne vil få anledning til å stille spørsmål.

I kurset vil det bli gitt en oversikt over standardkontraktene som brukes i kontraktsforhold mellom byggherre og entreprenør, mellom entreprenør og underentreprenør, med prosjekterende, rådgivere, uavhengig kontrollerende mv. Det vil også bli gitt innføring i grunnleggende kontraktsrett. Sentrale tema vil blant annet være:

  • Hvilke standardkontrakter finnes, og når skal de brukes?
  • Sentrale forskjeller mellom de ulike standardkontraktene
  • Hvilken vekt har standardkontraktene i forhold til andre kontraktdokumenter?
  • Når anses en avtale for inngått?
  • Hvordan skal man forholde seg til uklare avtaletekster?

Formålet med kurset er å gi en oversikt over tilgjengelige standardkontrakter og hva de brukes til. Det er også et formål å gi deltakerne innsikt i grunnleggende kontraktsrett og typiske kontraktsrettslige problemstillinger.

Kursholder er Tor Anthon Christiansen er advokat og partner i SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange). Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som rådgiver for entreprenører, byggherrer og rådgivere. Han bistår bygge- og anleggsbransjen bl.a. med kontraktsforhandlinger, ved prosjektgjennomføringen, sluttoppgjør og tvisteløsning. Han prosederer jevnlig saker for domstolene. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Juristenes Utdanningssenter. Christiansen har tidligere jobbet som dommerfullmektig/konst. tingrettsdommer i 3 år.

Som med mange andre kurs hos Standard Norge kan også dette tilpasses som et bedriftsinternt kurs.

Mer om kurset på hjemsiden til Standard Norge.

Totalentreprise som kontraktsform
– forskjell fra utførelsesentreprise