Bachelorstudentene Stine Bjønnes, Lars Grytten og Celine Stofer ved OsloMet ser på sluttbruk av varmtvann i Stovnerskogen sykehjem. Foto: Privat

– Gøy å forske på redusering av energitapet i norske hjem

Bidrar til å dimensjonere solfangeranlegg og varmtvannsystemer riktig

0

En studentgruppe ved OsloMet – storbyuniversitetet fokuserer på sluttbruk av varmtvann på Stovnerskogen sykehjem i bacheloroppgaven sin. Sammen med NMBU ønsker de å redusere energitapet tilknyttet tappevann. Studentene er tilknyttet forskningsprosjektet VarmtVann2030.

– Det er gøy å få være med på ny forskning som gir muligheten til å redusere energitapet i norske hjem, sier bachelorstudentene Stine Bjønnes, Lars Grytten og Celine Stofer.

Gjennom målinger og intervjuer ønsker de å få en oversikt over hvordan sykehjemmet bruker varmtvann. Resultatene sees i sammenheng med de detaljerte temperatur- og mengdemålingene som gjøres av SINTEF Byggforsk i varmesentralen.

Masterstudent Erik Meland Johannessen fra NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, studerer tiltak for å redusere energi- og effektbehovet til varmtvann.

– Jeg ville skrive oppgave om varmtvanns-prosjektet, fordi økt kunnskap om forbruk og tap er en enkel måte å spare samfunnet for store pengesummer på, og ikke minst spare miljøet, sier han.

Bygg blir stadig tettere, og energibruken reduseres. Dette er en trend både i Norge og internasjonalt.

– Dersom mengden energi brukt til varmtvann er uendret, utgjør dette dermed en større andel av totalen. Partnerne i VarmtVann2030 tar dette på alvor, og øker gjennom dette samarbeidet fokuset på energi til varmtvann, sier Magnus Evje fra Omsorgsbygg, som er leder av prosjektets styringsgruppe.

Prosjektet vil gi bedre grunnlag for dimensjonering av varmtvannssystemer, og slik gi muligheter for å redusere både investerings- og driftskostnader.

– Gjennom god kunnskap om varmtvannsbehov kan vi også dimensjonere solfangeranlegg riktig, og slik bidra inn i det grønne skiftet, legger Geir Andersen fra Drammen Eiendom til.

Målet med VarmtVann2030 er å komme fram til mer energieffektive og miljøvennlige løsninger for bruk av tappevann, gjennom bedre forståelse av varmtvannsbehov. Prosjektet har fokus på sykehjem, hoteller og boligbygg, siden dette er bygg med et stort behov for varmtvann.

Fakta: VarmtVann2030

  • Forskningsprosjektet varer i fire år fra 2017.
  • Prosjektet finansieres av programmet ENERGIX hos Forskningsrådet og næringslivspartnerne.
  • Forskningspartnere: SINTEF Byggforsk og NTNU
  • Næringslivspartnere: Drammen Eiendom, Omsorgsbygg, Olav Thon, OBOS, Boligbygg, Armaturjonsson, Høiax, Geberit og Uponor.
  • Hjemmeside: sintef.no/varmtvann

Sintef Byggforsk i gang med prosjekt for
energimålinger av varmtvann

Dmytro Ivanko (t.h.) tar doktorgrad tilknyttet prosjektet VarmtVann2030, og startet arbeidet i oktober. Førsteamanuensis Natasa Nord (t.v.) er veileder ved NTNU. Foto: NTNU