faktisk
Strømregningens uklare sum - Faktisk ikke sikkert. Foto: Lyse

Faktisk ikke sikkert at strømregningen blir høyere med ny smartmåler

Et samarbeid mellom Faktisk.no og NRK Forbrukerinspektørene har sett på om strømregningen blir høyere med ny smartmåler. Svaret er at det er ikke sikkert at strømregningen blir høyere med ny strømmåler. Mens noen vil kunne få lavere strømregning, vil andre måtte betale mer. Hvorfor blir det slik?

0

Et samarbeid mellom Faktisk.no og NRK Forbrukerinspektørene har sett på om strømregningen blir høyere med ny smartmåler. Svaret er at det er ikke sikkert at strømregningen blir høyere med ny strømmåler. Mens noen vil kunne få lavere strømregning, vil andre måtte betale mer. Hvorfor blir det slik?

Innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder i Norge ha fått installert nye automatiske strømmålere (AMS-målere). Dette er den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år, og gir ifølge Energi Norge forbrukerne flere fordeler ved at de slipper å lese av strømmåleren, samtidig som du får bedre oversikt over forbruket. I tillegg varsles strømbrudd varsles automatisk til nettselskapet og kan rette raskere. Nye målere åpner også for tilleggstjenester som gjør det enklere å styre strømforbruket.

Til sammen er dette anslått å koste cirka 10 milliarder kroner.

En av grunnene til at smartmåling innføres er at det forventes høyere strømforbruk og flere «topper» med stort strømforbruk i årene fremover. Når alle i nabolaget skal bruke induksjonskomfyren og lade el-bilen samtidig rett etter jobb, får strømnettet – og dermed vi forbrukere – et problem, forklarer Ove Flataker er avdelingsdirektør I NVE.

Enten må man bygge ut strømnettet, eller flytte på noe av strømforbruket slik at det holder seg innenfor den kapasiteten som finnes.

Et mål er at forbrukerne selv skal bruke strøm på tidspunkter hvor det ikke er «kø», ved at det blir dyrere å bruke strøm når alle andre også gjør det. Forbrukerne skal motiveres til å endre strømvanene sine.

Aslak Øverås er informasjonssjef i Energi Norge, og forklarer:

– Om strømregningen blir høyere eller lavere med den nye strømmåleren kommer an på når du bruker strøm i dag. Hvis du betaler mer én time i døgnet, vil du betale mindre en annen time. Eller, hvis du må betale mer fordi du lader el-bilen i «rushtiden», får naboen uten el-bil betale mindre. Nettselskapene får ikke inn mer penger.

NVE har nettopp hatt en foreslått løsning for effekttariffer ute på høring. Ove Flataker i NVE sier:

I denne modellen abonnerer man på kapasitet, slik man gjør med mobilabonnementer og dataabonnementer ellers. Så kan man kjøpe tillegg for såkalt overforbruk.

Flataker mener det er et spesielt stort behov for effekttariffer i Norge:

– Vi bruker mye strøm, og kommer til å bruke mer når vi elektrifiserer bilene våre. Vi har et svært langt og spredt kraftnett som er ganske belastet allerede. Det gir oss motivasjon til å se på dette nå, slik at vi unngår store problemer i fremtiden.

Men hvordan kan vi stole på at måleren måler riktig?

Flere personer hevder de har fått høyere strømregning etter at de fikk automatisk strømmåle.

Senioringeniør Kristian Ellingsberg i Justervesenet sier Faktisk.no/NRK at de som har fått høyere strømregning, trolig har fått det fordi de gamle målerne viste lavere strømforbruk enn det som var reelt.

Europower, et nyhets- og analysebyrå kraftbransjen, skriver at mekaniske målere med dreieskive går tregere med årene. Tore Svendsen ved Infrateks målelaboratorium, sier dette til Europower:

– Strømmålere med dreieskive ble montert frem til rundt år 2000, da tok elektroniske målere over. Vår erfaring er at dreieskivemålere over noen år sakner farten med to til tre prosent.

Han forteller at årsaken er at lagrene i måleren blir slitt.

I enkelte tilfeller kan feilavlesningen være så mye som fire til fem prosent, men det vanlige er mellom to og tre prosent.

Ifølge nettleverandøren Hafslund regnes det med at de gamle målerne i gjennomsnitt går én prosent saktere per 16 år.

Faktisk.no/NRK har gjort denne konklusjonen

Det er ikke sikkert at strømregningen blir høyere med ny strømmåler. Mens noen vil kunne få lavere strømregning, vil andre måtte betale mer. 

De nye målerne gjør det mulig å prise forskjellig ut i fra når du bruker strøm. Det vil koste mer penger å bruke strøm på tidspunkter med høyt strømforbruk, mens strømmen blir billigere på tidspunkter når færre bruker strøm. Målet er at forbrukerne skal spre strømforbruket sitt mer utover dagen.

Hvis forbrukerne gjør det, vil dette redusere behovet for investeringer i strømnettet. Det vil kunne føre til lavere strømregning på lang sikt, fordi det er forbrukerne som betaler regningen for utbyggingen av strømnettet.

Det er anslått at innføringen av de nye strømmålerne vil koste 10 milliarder kroner. Det vil bidra til at strømregningen blir høyere på kort sikt, fordi disse midlene indirekte hentes gjennom strømregningen.

Lyse: På jakt etter kunder for å teste smarte strømnett

Stavanger: Lyse søker 10 næringskunder med høyt energiforbruk og 20 kunder med mer gjennomsnittlig forbruk.