Katharina Th. Bramslev blir ny daglig leder for den nye organisasjonen. Styreleder blir konserndirektør i Veidekke ASA, Hege Schøyen Dillner.

NGBC og Grønn Byggallianse blir én organisajson

1. juli 2018

0

Norwegian Green Building Council og Grønn Byggallianse vedtok på årsmøtene tirsdag 3. april å slå seg sammen til en felles organisasjon med virkning fra 1. juli 2018.

Katharina Th. Bramslev blir ny daglig leder for den nye organisasjonen, og Bramslev vil allerede fra 4. april fungere som daglig leder for NGBC og Grønn Byggallianse.

Styreleder i den nye foreningen vil være Hege Schøyen Dillner – konserndirektør i Veidekke ASA. I øvrig vil styret bestå av Roy Frivoll – Avantor, Tonje Frydenlund – Snøhetta, Jon-Erik Lunøe – OBOS, Kim Robert Lisø – GK Inneklima, Morten Aarhus – Forbo flooring, Rigmor Hansen – Undervisningsbygg, Synnøve Lyssand Sandberg – Statsbygg, Stein Randby – Malling, og Kristin Karlsrud Haugse – Rambøll. Ansatte fra begge organisasjoner blir med videre.

De to organisasjonene vil driftes som to selskap inntil den formelle sammenslåingen 1. juli. Kjersti Folvik vil tre av som daglig leder for NGBC og gi stafettpinnen videre til Bramslev. Folvik vil være tilgjengelig for Bramslev og styret ut april.

-Vi tar med oss det beste fra begge organisasjonene, og ikke minst alle dyktige ansatte, for å skape en sterkere og mer robust organisasjon. Formålet er å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget, forteller Bramslev som gleder seg til å ta fatt på lederrollen i den nye organisasjonen.

-Perioden mellom april og juli skal brukes til stake ut kursen for ny organisasjon, finne nye lokaler og et nytt navn, sier Bramslev.

Hege Schøyen Dillner poengterer:

– Den nye organisasjonen vil være en samhandlingsarena for hele verdikjeden der medlemmer kan hente inspirasjon og kompetanse og utveksle erfaringer.