Illustrasjonsfoto. Pixabay.

Inviterer til arbeidet med standarder for ventilasjon og inneklima

Standarder er viktig for både næringsliv og forbrukere, og for å utarbeide standarder er vi helt avhengig av at interessenter på det aktuelle området deltar i arbeidet. Vil du bidra til at vi får bedre norske standarder? Standard Norge inviterer til deltakelse i standardiseringskomiteen for ventilasjon og inneklima.

0

Standarder er viktig for både næringsliv og forbrukere, og for å utarbeide standarder er vi helt avhengig av at interessenter på det aktuelle området deltar i arbeidet. Vil du bidra til at vi får bedre norske standarder? Standard Norge inviterer til deltakelse i standardiseringskomiteen for ventilasjon og inneklima.

Innholdet i standarder bestemmes av interessentene
Alle som arbeider med planlegging, prosjektering, utførelse og kontroll av bygninger og bygningers tekniske organisering er relativt godt kjent med å bruke standarder. Det er imidlertid ikke alle som vet hvordan standardene utarbeides. Det er noen grunnleggende prinsipper som styrer alt standardiseringsarbeid:

  • Innholdet i standardene bestemmes ikke av oss i Standard Norge eller myndighetene, men av brukere selv
  • Alle har adgang til å delta i utarbeidelse av standarder
  • Standarder utarbeides av komiteer som består av frivillige representanter fra bedrifter og organisasjoner som er på en eller annen måte er berørt av standardene.

Følger opp norske interesser i internasjonalt standardiseringsarbeid
Standardiseringskomitéen for ventilasjon og inneklima, SN/K 100, følger det internasjonale standardiseringsarbeidet som skjer på området. De aller fleste standardene som utarbeides er europeiske standarder utarbeidet i CEN (den europeiske standardiseringsorganisasjonen). Alle de europeiske standarder blir også Norsk Standard. Noen standarder blir utviklet av ISO (den internasjonale standardiseringsorganisasjonen). Disse kan også bli gjort til europeisk standard og Norsk Standard.

Av alle standarder som brukes i Norge for ventilasjons- og klimaanlegg er det bare standarder for beskrivelse av ventilasjonsanlegg (NS 3420-serien) som er utviklet nasjonalt. De øvrige er europeiske eller internasjonale standarder hvor utviklingsarbeidet følges av SN/K 100. Derfor er komiteens rolle veldig viktig for å sikre at bransjens interesser blir ivaretatt.

Komitéen bidrar til utarbeidelse av de europeiske og internasjonale standardene ved å vurdere utkast til nye eller reviderte standarder, kommentere dem, og gi Standard Norge råd om hvordan vi skal stemme på utkastene.

Komitéen følger for tiden følgende standardiseringskomiteer:

  • CEN/TC 156 Ventilation for buildings
  • CEN/TC 195 Air filters for general air cleaning
  • CEN/TC 243 Cleanroom technology
  • ISO/TC 205 Building environment design
  • ISO/TC 142 Cleaning equipment for air and other gasses
  • ISO/TC 209 Cleanrooms and associated controlled environments

Komiteene CEN/TC 195 og ISO/TC 142, og CEN/TC 243 og ISO/TC 209 samarbeider med hverandre ved utvikling av felles standarder for CEN og ISO.

Vi søker flere norske deltakere
Det er mange standarder som skal behandles hvert år i SN/K 100, og de dekker et bredt spekter av tekniske områder innenfor ventilasjon. For å styrke komitéens kapasitet og teknisk kompetanse må komitéen utvides med nye medlemmer.

Standard Norge ønsker nå å invitere bedrifter og organisasjoner i ventilasjonsbransjen til å delta i arbeidet i standardiseringskomiteen SN/K 100. Alle typer virksomheter er velkommen til å engasjere seg. Det kan være byggherrer, forvaltere, prosjekterende, utførende, produsenter og importører/forhandlere. Fagområdene som skal dekkes er blant annet generell ventilasjon, luftbehandlingsaggregater, utførelse og montasje av ventilasjonsanlegg, brannbeskyttelse, drift og vedlikehold, prøving av ventilasjonsprodukter, inneklimaparametere, filtrering og rensing av ventilasjonsluft og renromsinstallasjoner.

Prosjektleder Kristoffer Polak i Standard Norge og sekretær for SN/K 100 er kontaktpersonen, via e-post eller telefon 905 97 358.

Enklere å spare energi og sikre optimalt inneklima