Knut Jonny Johansen, adm. dir i WSP Norge (t.v) ønsker Jan Løkke, adm. dir i UnionConsult-gruppen velkommen til WSP.

– Velkommen UnionConsult, ved å bli en del av WSP

Fortsetter å vokse i strategisk viktige markeder

0

WSP Norge AS har overtatt alle aksjer i UnionConsult Gruppen AS.  – Med UnionConsults ekspertise innenfor prosjektering, tverrfaglig rådgivning og arkitektur øker vi posisjonen vår i bygg-sektoren og utvider vårt nasjonale fotavtrykk,  sier Knut Jonny Johansen, administrerende direktør i WSP Norge AS.

Oppkjøpet av UnionConsult fant sted 16. mars. UnionConsult tilbyr prosjektering, hovedsakelig innenfor teknikk, og tverrfaglig rådgivning, samt arkitektur. Selskapet har 160 medarbeidere.

-Gjennom oppkjøpet fortsetter WSP å vokse i strategisk viktige markeder. UnionConsult tilfører oss et miljø og kompetanse som gjør oss enda bedre rustet til å møte trenden med store og komplekse, tverrfaglige oppdrag, samtidig som vi beholder evnen til å betjene mindre oppdrag og kunder gjennom sterke, lokale kontorer og faglige enheter, sier Johansen.

Med totalt 600 medarbeidere i WSP i Norge, vil selskapet nå kunne tilby kunder og prosjekter mer ekspertise enn noen gang tidligere, blant annet rådgivning innenfor flere fagområder.

-Vi ønsker å være et unikt selskap som setter fotavtrykk og som er med på å skape de bærekraftige og fremtidsrettede løsningene som samfunnet vårt trenger, sier Johansen.

UnionConsult er et grunderorientert og familieeid selskap som har vært gjennom en periode med svært rask vekst. I løpet av de siste ti årene har selskapet vært blant årets gaseller seks ganger, senest i 2016. WSP gir selskapet en sterk og profesjonell plattform å vokse videre på.

-Sammen med WSP vil vi fortsette å utvikle vår fagekspertise og vårt tjenestetilbud, og gjennom tilgang på global ekspertise hos WSP vil vi være enda bedre rustet til å skape verdi for kundene våre, sier Jan Løkke, administrerende direktør i UnionConsult Gruppen AS.

Begge selskapene har fokus på kunder og utvikling av medarbeidere.

-Det å bli en del av et stort, internasjonalt fagmiljø med kompetanse og ekspertise spredt over hele verden gir muligheter for hver og en i UnionConsult, avslutter Løkke.