Vil bidra til helsefremmende bygg – inviterer til Workshop

Norwegian Green Building Council

0

Anerkjennelsen av at bygg direkte og indirekte kan bidra til å påvirke menneskers helse, trivsel og produktivitet øker i stor grad. Internasjonale undersøkelser viser at ansattes trivsel og produktivitet går opp, og at sykefravær går ned i gode bygg.

Vår jobb er å spre kunnskap og dele beste praksis med våre medlemmer på tvers av bygg- og eiendomssektoren. NGBC/Grønn Byggallianse tar derfor initiativ til en workshop i å forstå WELL Building Standard. Formålet er å invitere næringen til økt innsikt og kunnskap om hvordan WELL kan benyttes til å utnytte bygg og områder som et middel for å støtte menneskers helse, trivsel og produktivitet, skriver organisasjonene i en pressemelding.

– Vi stiller spørsmålet om WELL kan være et nyttig verktøy for å bidra til dette, og vurderer å ta WELL til Norge, sier Anders Nohre-Walldén, utviklingssjef i NGBC.

Det er viktig at vi som organisasjon hjelper fagfolk i byggebransjen, eiendomseiere og leietakere slik at de kan forstå sine roller for å forbedre folkehelsen. Det hjelper også helsepersonell å forstå den kritiske rollen som det byggede miljøet har for menneskers helse og velvære, fortsetter Nohre-Walldén.

-Vi har allerede flere eiendomsutviklere som snuser på WELL. Blant annet har Skanska en målsetting om å sertifisere sitt bygg Parallell, på Løren i Oslo, etter WELL-standarden. Skanska vil bidra på kurset, sier Nohre-Walldén.

Vi håper på god oppslutning, og vi vil følge opp i etterkant med dialog med bransjen om hvordan vi skal operasjonalisere kvalitetsprinsippene for bærekraftige bygg- og områder fra Bygg21, i metoder og verktøy.

Møt ekspert i WELL en-til-en
I tillegg til det generelle kurset, inviterer vi eiendomsutviklere som ønsker mer info om hva WELL kan bety for deres strategi og utviklingsprosjekter, til eget møte med Whitney Austin Gray. Hun er Senior Vice President i Delos Insights, og er ansvarlig for helseforskning og utvikling av innovative designstrategier og produkter som søker å forbedre menneskers helse og velvære gjennom byggdesign.

WELL Building Standard™ (WELL) er en standard for helsefremmende bygg, interiør og områder. Se www.wellcertified.com

Interesserte kan ta direkte kontakt med meg, avslutter Anders Nohre-Walldén: Anders.NohreWallden@ngbc.no

For å delta på kurset kan du lese mer og melde deg på her:Våre kurs