Lyskultur er opptatt av nettopp lys på arbeidsplassen og vil gi gode råd og veiledning.

Dårlig lys på arbeidsplassen er kostnadsdrivende for alle virksomheter

De siste tiårene har vi sett en overgang fra industriproduksjon til kunnskapsbaserte bedrifter. Et resultat av dette er økende oppmerksomhet omkring hvordan fysisk utforming av arbeidsplassen kan støtte opp under viktige prosesser som innovasjon, kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling i bedriften.

0

De siste tiårene har vi sett en overgang fra industriproduksjon til kunnskapsbaserte bedrifter. Et resultat av dette er økende oppmerksomhet omkring hvordan fysisk utforming av arbeidsplassen kan støtte opp under viktige prosesser som innovasjon, kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling i bedriften.

Det er i tillegg økende vitenskapelig belegg for å si at lav eller mangelfull tilrettelegging av det fysiske arbeidsmiljøet, inkludert belysningen, er kostnadsdrivende for bedrifter og virksomheter.

Lyskultur er opptatt av nettopp lys på arbeidsplassen og vil gi gode råd og veiledning for hvordan planlegging og prosjektering av gode belysningsanlegg i et typisk kontormiljø kan gjennomføres. Dette skal blant annet gjøres gjennom et kurs den 8. mai og er basert på publikasjonen – 12 Kontorbelysning. ​

I presentasjonen av kurset skriver Lyskultur at rent intuitivt forstår vi at god belysning er bra for oss. Dette kurset vil forklare hva god kontorbelysning er og hvilke effekter den har på brukerne, både som støtte for å løse en synsoppgave, men også hvordan belysningen påvirker helse, velvære og tilfredshet samt kostnader og energibruk. 

Kurset tar for seg dagslys og elektrisk lys i kontormiljøer – hvor hoveddelen av synsoppgavene som utføres er knyttet til lese-, skrive- og skjermarbeid.

Kurset passer for deg som prosjekterer eller bestiller belysningsløsninger, og vil gi deg en god oversikt over hvilke muligheter som finnes for kontorbelysning, langt utover de vanlige anbefalingene.

Målgruppen er byggherrer/eiendomsutviklere, RIE, leverandører, lysdesignere og arkitekter/interiørarkitekter.

Kurset tar for seg belysningsteknikk, publikasjonen sett ift. lover, forskrifter og standarder. universell utforming, dagslys og utsyn, belysningsrelaterte plager, ikke-visuelle effekter av lys, kriterier for god belysning, energibruk, valg av belysningsløsning og applikasjoner.

Mer på Hjem-siden hos Lyskultur

Inviterer til å stå sterkere rustet mot belysningsutfordringer

Illustrasjonsfoto fra gamle Østbanehallen i Oslo. Foto: ITBaktuelt/Per H