Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgivere jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet i samarbeid med sine ansatte. Illustrasjon: ITBaktuelt

Ingen skal bli syke på jobben – internasjonal standard på plass

Presenteres 10. april

0

Ansatte og arbeidsgiver deler et felles mål: Ingen skal bli skadet eller syk av jobben. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgivere jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet i samarbeid med sine ansatte. Den nye internasjonale standarden for arbeidsmiljø kan bidra til et trygt og sunt arbeidsmiljø gjennom systematisk forebygging og kontinuerlig forbedring av HMS-innsatsen. 

Både LO og Norsk Industri har deltatt i utviklingen av standarden. Nå skal denne presenteres, og kalles verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø.

På lanseringen møter deltakerne LOs andre nestleder, Roger Haga Heimli, og fagsjef Berit Sørset i Norsk Industri. Det vil også bli innlegg fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Petroleumstilsynet, Nye Veier, Cermaq og KIWA sertifisering.

Dette skjer 10. april kl. 0900 – 1200 i Oslo kongressenter, Folkets hus, Oslo

Program og mer informasjon finner du på Standard Norges nettsider

ISO 45001 vil heve standarden for arbeidsmiljø over hele verden. I fjor døde 2,78 millioner arbeidstakere som følge av en arbeidsulykke eller sykdom knyttet til arbeidet sitt, viser tall fra den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen ILO. Det betyr nesten 7700 arbeidsrelaterte dødsfall daglig. I tillegg blir 374 millioner arbeidstakere hvert år skadet eller syke.

ISO 45001, den internasjonale standarden for arbeidsmiljø, har som mål å bidra til å endre dette. Standarden gir myndigheter, industri og andre interessenter effektiv og brukervennlig veiledning for å forbedre arbeidsmiljø og HMS i land over hele verden. Den skal hjelpe organisasjoner med å etablere et trygt og sunt arbeidsmiljø gjennom systematisk forebygging og kontinuerlig forbedring av HMS-innsatsen.

Også norske virksomheter vil ha stor nytte av standarden. Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften krever at alle organisasjoner jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet. For mange vil derfor denne standarden være et godt verktøy for å oppfylle kravene i lovverket.