Espen Winther Knudsen,adm.dir i Stanley Security (t.v.) og Bjørge Kraft,CEO i Safe4 Security Group ser store muligheter i å utnytte felles infrastruktur.

Stanley Security og Safe4 forenes i sikkerhetsbransjen med digital intelligens

Utnytter felles infrastruktur

0

Safe4 og Stanley Security inngår avtale om felles lokalisering for alarmstasjonstjenester i Stanley Security sin nye alarmstasjon i Nydalen i Oslo.

For å møte kundenes behov og forventninger i fremtiden forener Stanley Security AS og Safe4 Security Group AS krefter og kompetanse. Alt vi omgir oss med vil på sikt bli digitalisert og på nett ved hjelp av sensorteknologi. Dette inkluderer også løsninger for trygghet og sikkerhet hvor også regelverk og personvern blir viktige rammebetingelser.

Ingen vil kunne løse disse oppgavene alene på leverandørsiden, her kreves samarbeid og evne til å tenke nytt og annerledes. Dette tar nå Stanley Security og Safe4 konsekvensen av. Selskapene har i flere år diskutert fremtidens leveranser av sikkerhet og alarmstasjonstjenester, nå skal tilbudet til kundene forbedres og nytteverdien optimaliseres.

Selskapene vil operere med hver sine sertifiserte alarmstasjonstjenester, på hver sin teknologiske infrastruktur, men innenfor samme sertifiserte bygning.

-Nettopp fordi vi har 2 ulike tilnærminger til markedet, og ikke fremstår som konkurrenter i det store bildet, har vi for lengst erkjent at vi står sterkere om vi forener kompetanse og teknologiske løsninger, sier Bjørge Kraft, CEO i Safe4.

Sammen har selskapene store ambisjoner om å ligge i tet på fremtidens alarmbehandlingstjenester. Gjennom bruk av digital intelligens ønsker de å forenkle og forbedre hverdagen for sine kunder. Med denne teknologien har de sammen ambisjoner om å kunne utvikle nye og spennende forretningsområder og ikke minst tilby konkurransedyktige priser.

-Vi ønsker å vise kundene og bransjen at man kan utnytte felles infrastruktur, og allikevel fremstå med egenart og troverdighet. Når Stanley Security besluttet å bygge en ny EN-sertifisert alarmstasjon, var det helt naturlig å invitere Safe4 til felles lokalisering. Gjennom det gode samarbeidet vi har hatt de siste årene, har vi sett store potensielle synergier i et enda tettere samarbeid, sier Espen Winther Knudsen,administrerende direktør i Stanley Security AS.

-Det er spesielt innenfor velferd og omsorg vi sammen ser et stort potensiale på samarbeid de neste årene. Teknologisk utfyller selskapene hverandre allerede godt, samtidig som det er enkelt å fordele rollene i felles leveranser. Det er også store bevegelser innenfor områdene In-home-delivery og In-store-delivery. Dette er to områder som kommer til å prege vareleveranser i stor grad fra produksjon til konsument, og som vil stille store krav til monitorering og personvern. Her kommer vi til å samarbeide for å finne de mest optimale løsningene for å levere på tvers av den industrielle og private sfære, sier Kraft.

-Et annet viktig tema i det nye markedet er den rivende utviklingen innenfor teknologi og sammensmeltningen av tjenesteområder. Kundene vil søke etter plattformer som kan levere helhetlige løsninger. I fremtiden vil man forvente at både sikkerhet, velferd og smarthus-løsninger kan leveres i et felles grensesnitt. Vi som profesjonelle operatører må kunne følge både bedrifter og individer når de beveger seg i dette landskapet. Markedet kommer til å forvente at tjenestene fungerer 24/7 og på tvers av arkitektur, sier Winther Knudsen.

Selskapenes ledelse ser at utviklingen, ikke minst innenfor sensorteknologi, NarrowBand IoT og mønstergjenkjenning vil bidra til at både nye tjenester kan utvikles, men også at kvaliteten på eksisterende tjenester vil styrkes. I fremtiden vil i praksis det meste vi omgir oss med kunne knyttes opp mot en tjeneste med sensorteknologi.

Vedlikehold av brannalarm, VVS, nødlys,
porttelefon og sprinkler