Fra venstre teknisk sjef Frode Saltkjevik, produktansvarlig Jonas Fjeldstad og daglig leder Halvor Sandbu som alle er fra Graphisoft.

– Digitalisering av hele tegne- og produksjonsprosessen

Avtale med Nordbohus

0

Graphisoft Norge har inngått avtale med Nordbohus om levering av produkter og tjenester for digitalisering av hele tegne- og produksjonsprosessen. Nordbohus er en av Norges største boligleverandører med forhandlere over hele landet og er i ferd med å digitalisere hele verdikjeden.

Graphisoft Norge leverer innovative, digitale verktøy og tjenester til byggebransjen.

Avtalen som er inngått gjelder for digitalisering av hele tegne- og produksjonsprosessen i Nordbohus med Archicad og ArchiFrame og gjelder lisenser, kurs og konsulenttjenester. Dette vil gi Nordbohus flere effektiviseringsgevinster rundt BIM prosessen som visualisering av tekniske løsninger gjennom VR både i produksjonen og ut mot byggeplass.

– Nordbohus er i en prosess med digitalisering av hele verdikjeden og digitalisering av tegneprosessen er derfor et viktig element i denne prosessen. Avtalen som er inngått med Graphisoft vil bidra til å skape synergier inn mot både markedsføring og øvrige prosjekterings- og utførende fag, sier teknisk sjef Runar Kristensen i Nordbohus.

Han sier videre at målet er å levere topp kvalitet til våre forhandlere, og samtidig være teknisk oppdatert slik at vi kan være attraktive for nye ansatte og samarbeidspartnere.

– For Graphisoft er avtalen med Nordbohus en ytterligere bekreftelse på vår posisjon som en ledende leverandør av digitale løsninger og tjenester til bygge bransjen, sier daglig leder Halvor Sandbu i Graphisoft.

– Nordbohus er i en digitaliseringsprosess av hele virksomheten og vi ser frem til å gjøre hverdagen enklere for ulike aktører i konsernet med våre digitale løsninger og tjenester, sier Sandbu.

Nordbohus valgte Graphisoft som leverandør av ulike årsaker. Spesielt gjelder dette for integrasjon mot øvrige systemer samt det generelle inntrykk av programvaren. Samtlige arkitekter, ingeniører og tekniske tegnere ved Nordbohus sitt kjedekontor har vært involvert i prosessen for å forankre beslutningen best mulig i organisasjonen.

Opplever at aktører i byggebransjen
velger digitale løsninger

– Vi ivaretar hele verdikjeden fra produksjon til praktisk bruk av digitale verktøy i byggebransjen, sier Halvor Sandbu i Graphisoft.