Anders Sandmæl, daglig leder, Dokumentert AS, Christian Ringnes,

Åpnet kompetansesenter for brannsikkerhet

– Det aller viktigste i byggebransjen er at byggene våre ikke brenner. Det er derfor en stor ære å samle kompetanse rundt brannsikkerhet i våre lokaler, sier gårdeier Christian Ringnes i Eiendomsspar.

0

– Det aller viktigste i byggebransjen er at byggene våre ikke brenner. Det er derfor en stor ære å samle kompetanse rundt brannsikkerhet i våre lokaler, sier gårdeier Christian Ringnes i Eiendomsspar.

Brannsikkerhet settes på dagsorden når 20 ulike selskaper nå samler tekniske løsninger i nytt kompetansesenter. Bakgrunnen for etableringen var ønsket om et felles tverrfaglig forum og opplæringssted for produkter og tjenester innen brannsikkerhet.

– Jeg har jobbet med sprinkelanlegg i snart 25 år og har sett hvordan brannsikkerhetsfaget har utviklet seg. Med dette senteret ønsker vi å involvere alle fagene for å vise helheten innen brannsikkerhet, sier Anders Sandmæl, daglig leder i Dokumentert AS og initiativtager til Kompetansesenter for brann- og driftspersonell.

Han peker på at forskrift om brannforebygging fra 1. januar 2016 stiller strengere krav til både eier og leietaker i forhold til at alle brannsikkerhetsfunksjoner er ivaretatt og dokumentert.

– Her på senteret skal vi lære opp både driftspersonell og brannvesenet i praktisk bruk av systemer for brannsikkerhet. Nå får alle bedre forutsetninger til å kontrollere funksjoner og dokumentasjon på anleggene. Med systematisk opplæring av driftspersonell i trykksetting av trapperom, brannalarmanlegg, sprinkelanlegg og andre løsninger vil de lettere se hva som kan forbedres. Miljøet rundt brannsikkerhet har ikke vært organisert på denne måten tidligere, sier Sandmæl.

Flere utfordringer med brannsikkerhet

Han mener behovet for et kompetanseløft er viktig og at byggeprosjekter ofte har for lite fokus på oppfølging av brannsikkerhetsløsninger.

– Byggherrer har ofte stor tillit til totalentreprenøren og forventer at brannsikkerheten skal være i orden ved overtakelse. Vi ser at totalentreprenørene ofte bruker for lite tid på å følge opp underleverandører i forhold til kravene. Dette fører til at man mangler dokumentasjon og kompetanse på hvordan systemene fungerer. Alle i byggenæringen har et ansvar for at brannsikkerheten blir ivaretatt, sier han.

Sandmæl for støtte av Steffen Bjerkvoll, prosjektsjef i Vifter og Miljø, i at behovet for økt kompetanse er viktig.

– Vi ser ofte borettslag som har trykksetting i trappene i mange år uten å vite hvordan det fungerer. Styret i et borettslaget må sette seg inn i teknisk utstyr for å vite hvordan det fungerer, men mangler ofte kompetansen, sier han.

Begge har sett hvordan systemer som har en viktig funksjon ved en brann ofte ikke blir testet på grunn av inkompetanse og dårlige rutiner

– Om driftsleder ønsker å teste anlegget og ved et uhell utløser brannalarmen hos brannvesenet koster dette mye penger. Dette gjør at mange ikke tørr å teste om løsningene virker som de skal. De som har ansvaret for et sprinkelanlegg har ofte ikke fått god nok opplæring i hvordan de tester og bruker anlegget på en trygg og sikker måte, tilføyer Sandmæl.

Brannsikkerhet i teori og praksis

Med det nye senteret kan de med ansvar for brannsikkerhet se hvordan de ulike løsningene fungerer i praksis.

– Vi har egne gasslokaler hvor mennesker kan være til stede samtidig som det slukkes en brann. Ute på taket kan vi teste hvordan forskjellige sprinkelhoder fungerer i praksis. Det er også viktig å vise hvordan ting ikke fungerer om det er satt opp feil. Det samme gjelder brannsikring ved gjennomføringer hvor det ofte er vanskelig å se at alt er satt opp riktig, sier han.

Samlingen av bedrifter representerer ulike fagfelt innen brannsikkerhet og senteret ønsker å tilrettelegge for kompetansedeling i hele bransjen.

– Vi har vanligvis fokus på entreprenører og installatører slik at de forholder seg til regler og monterer produktene korrekt i byggene. Nå kan vi tenke lengre i prosessen i forhold til vedlikehold og dokumentasjon slik at kompetansen ender opp hos sluttbruker. Dette vil gjøre at driftsledere kan teste rutiner og bli mye bedre på vedlikehold av anleggene, sier Bjerkvoll.

– Nå har vi samlet alle systemene slik at alle kan se brannsikkerhet i en større sammenheng, avslutter Sandmæl.

Brannsikring: Ønsker fokus, men lommeboka styrer

Brannsikring: branntette og lydtette Oslo lufthavn treminal T2. Firesafe har brannsikret Gardermoen flyplass siden 1996, som åpnet i 1998.