Fjell skole blir antagelig landets første skole med eget energilager i fjellet under skolebygget. (Foto: Fjell Eiendom/ Ola Roald)

– Vi får oftere spørsmål fra kommuner som ønsker styringssystemer

Drammen kommune godt eksempel ved bruk av teknologi

0

Administrerende direktør i Schneider Electric Norge, Dagfinn Ringås, sier stadig flere kommuner har økt fokuset på energisparing, og at selskapet får flere og flere forespørsler fra kommuner som ønsker styringssystemer som kan være med på å få ned energibruken i deres bygg. 

– Drammen kommune er et utrolig godt eksempel på hvordan man kan bruke teknologi til å spare både miljø og penger. Det er utrolig morsomt å se at de stadig jobber med nye løsninger, og er å åpne for å teste ny teknologi, sier han til Teknisk Ukeblad.

Ringås understreker at behovet for energireduksjon kommer til å være stort de kommende årene.

– Vi vet at det kommer til å flytte tre milliarder mennesker inn til byene våre de neste 20 årene. Det kommer til å få energiforbruket til å gå opp med 50 prosent, sammenliknet med i dag. Om vi skal klare å nå klimamålene, og halvere mengden CO2 som slippes ut, er vi nødt til å bli 30 prosent mer effektive i hvordan vi bruker energi hvert eneste år fremover, sier han.

– Hvordan skal vi klare å legge til rette for grønnere bygg, byer og tettsteder på denne måten? 

Han mener det må til et mye tettere samarbeid mellom norsk offentlig sektor og næringslivet som har teknologien og mye strengere miljøkrav i anbud som legges ut.

Ringås sier at fjernstyring og overvåking er nødvendig med infrastrukturutstyr sentralt noe som vil gi store besparelser.

Fjell skole i Drammen blir antagelig landets første skole med eget energilager i fjellet under skolebygget, skriver Teknisk Ukeblad.

Det startet med et databasert overvåkningssystem for å styre rådhuset i 1993. Systemet ble bygget ut, og i løpet av noen år kunne samtlige av de offentlige byggene i Drammen kommune styres fra den samme sentralen.

Da kommunen kom i gang med oppussing av skoler på starten av 2000-tallet ble fokuset på energi økt ytterligere, og stadig flere energioptimale behovsstyrte løsninger kom på plass.

Da Marienlyst skole stod ferdig i 2010, var det landets første og største passivhusskole, og da Frydenhaug skole stod ferdig noen år senere, var det Norges første nær nullenergiskole. Dette bygget er også tilknyttet Drammen kommunes eget nærvarmenett, med stor energiproduksjon fra sola, hvor det også utveksles energi mellom mange bygg.

Nå planlegger Drammen å trekke ambisjonene enda lenger. Når Fjell skole står ferdig, er tanken at skolen ikke bare kan produsere energi, men også lagre den i et enormt energilager inne i fjellet.

Enkelt fortalt, går ideen ut på å lagre solenergi i fjellet. Dette gir støtte fra Enova, og et forskningsprosjekt er i gang. Ideen er å lage en «termos», hvor det spares energi gjennom sommeren og bruker den om vinteren, forteller Geir Andersen, teknisk leder i Drammen Eiendom KS til tu.no.

Schneider Electric har levert energistyringssystemene til Drammen kommune.

– Kommunene investerer 25 mrd årlig
i barnehager, skoler og sykehjem

-Når det gjelder ITB er det behov for bestillerkompetanse ved bygging og oppgradering, sier sier Dr. ing Fredrik Horjen, prosjektleder NKF – Norsk kommunalteknisk Forening. Foto: PGB Simon