Åse Lunde, direktør digitalisering og forretningsutvikling.

Entras nye leder for digitalisering og forretningsutvikling

Også ny direktør for prosjektutvikling

0

Entra ansetter ny leder for digitalisering og forretningsutvikling samt styrker kjernevirksomheten med nye ledere for forvaltning og prosjektutvikling.

Åse Lunde (44) er ansatt som direktør for digitalisering og forretningsutvikling. Lunde har en Bachelor i Marketing and Management og en Executive Master of Management innen innovasjon, merkevarebygging og digital kommunikasjonsledelse. Hun har bred erfaring med digital forretningsutvikling og har tidligere erfaring fra blant annet Nordea og Nordnet Bank.

Per Ola Ulseth, direktør prosjektutvikling fra høsten 2018.

Per Ola Ulseth (51) er ansatt som ny direktør for prosjektutvikling. Ulseth er utdannet sivilingeniør og Master i Technology Management. Han har bred kompetanse innen prosjekt- og teknologiledelse og har tidligere erfaring fra blant annet Faveo Prosjektledelse, Skanska og Veidekke. Ulseth er i dag direktør prosjekt i Rambøll Norge. Han vil tiltre stillingen i Entra høsten 2018.

Ove Ågedal har vært konstituert i stillingen som direktør for prosjektutvikling siden 1. januar 2018 og vil etter eget ønske gå tilbake til stillingen som senior prosjektsjef i Entra når Ulseth tiltrer.

Drift og forvaltning av eiendom er en viktig del av Entras kjernevirksomhet. For en mer helhetlig utvikling av vår drifts- og forvaltningsfunksjon velger Entra nå å gå fra en regionstruktur med to ansvarlige direktører til å samle dette til en enhet ledet av Sonja Horn (44). Horn har fra høsten 2017 vært ansvarlig for å lede Entras digitale satsing, men har lang fartstid i selskapet som regiondirektør med ansvaret for drift og forvaltning av Entras portefølje i Oslo siden 2013. 

Entras konsernledelse består nå av; 
Arve Regland, administrerende direktør
Anders Olstad, finansdirektør
Sonja Horn, direktør eiendomsforvaltning
Anders Solaas, direktør utleie og eiendomsutvikling
Åse Lunde, direktør digitalisering og forretningsutvikling
Per Ola Ulseth, direktør prosjektutvikling fra høsten 2018. Ove Ågedal er konstituert i stillingen fram til Ulseth tiltrer.