IoT-løsningen som Safe4 har utviklet består av en Gateway som kommuniserer med ulike sensorer, deriblant sensorer med helse- og omsorgsfunksjoner,

Pilotprosjekt tester teknologi hvor sykepleier har nøkkelfri adgang til bolig

Safe4 Security Group AS og Sykepleie Rett Hjem har inngått samarbeid og gjennomfører et pilotprosjekt med uttesting av teknologi hvor sykepleier har nøkkelfri adgang til boligen og hvor pårørende varsles via mobil om at pleier er ankommet den pleietrengende.

0

Safe4 Security Group AS og Sykepleie Rett Hjem har inngått samarbeid og gjennomfører et pilotprosjekt med uttesting av teknologi hvor sykepleier har nøkkelfri adgang til boligen og hvor pårørende varsles via mobil om at pleier er ankommet den pleietrengende.

– Basert på vår brede kompetanse, ønsker vi å tilby skreddersydde omsorgsløsninger tilpasset den enkelte. Vi ønsker å bidra til at den enkelte kan bo hjemme lengst mulig og vårt mål er å være en ressurs og en avlastning for pasient og pårørende. Vi ser at sykepleiens samspill med den pleietrengende, men også med de pårørende, er spesielt viktig for at en pleietrengende skal føle seg komfortabel og trygg, sier Ingeborg Rotschi Hanetho, daglig leder i Sykepleie Rett Hjem.

-Safe4 leverer digitale løsninger og tilbyr en enklere, smartere og tryggere hverdag til husholdninger og storfamilier. Teknologi som ivaretar omsorgsbehov er i rivende utvikling, og vi har løsningene som trygger både de pleietrengende, deres pårørende og sykepleieren. Vår løsning passer som hånd i hanske til konseptet Sykepleie Rett Hjem tilbyr, og vi gleder oss til å utvikle løsningen videre sammen med erfarne sykepleiere, sier Bjørge Kraft, CEO i Safe4.

Safe4 ligger i front i utviklingen av hjemleveranser av varer og tjenester og har store ambisjoner også innenfor helse- og velferdstjenester. IoT-løsningen som Safe4 har utviklet består av en Gateway som kommuniserer med ulike sensorer, deriblant sensorer med helse- og omsorgsfunksjoner, i tillegg til en digital dørlås. Via en App kan pårørende eller den pleietrengende tildele unike koder til hver pleier, og de pårørende kan bli varslet når sykepleieren låser seg inn. Fra App kan man bestille on-demand-pleietjenester eller inngå langsiktige avtaler.

– En ekstra trygghet for kundene er monitoreringen fra vår døgnbemannede alarmstasjon hvor operatører kan ha direkte dialog med pasienten, dersom pasienten velger dette, sier Bjørge Kraft.

-Vi ønsker å være et supplement til kommunale tjenester og yter tjenester til seniorer, til barnefamilier, familier i barselssituasjoner, til nyopererte og til pasienter med nedsatt funksjonsevne. Dette er grupper som kan befinne seg i sårbare situasjoner og vi er derfor svært glade for samarbeidet med Safe4 som kan sørge for tryggheten i tjenesteleveransen, sier markedsansvarlig Marita Ramstad Velta i Sykepleie Rett Hjem.