Sven Erik Brath. Foto: Ole Peter Galaasen

Lar deg teste brannsikkerhet i skyen

Schneider Electric med egen fagseksjon på Kompetansesenteret for brann- og driftspersonell:

0

Overvåkning og styring av brannalarmer blir i økende grad automatisert og flyttet til datasentre. Nå kan du få opplæring i bruk av avanserte systemer for brannsikkerhet på Skøyen i Oslo.

Tekst og foto: Ole Peter Galaasen


– I dette prosjektet har vi levert anleggene for brannalarm og nødlys. Begge systemene er adresserbare og kan fjernstyres, programmeres og overvåkes fra en app, sier Sven Erik Brath, seniorrådgiver i Schneider Electric. Selskapet er blant 20 selskaper med anlegg på Kompetansesenter for brann- og driftspersonell.

Selskapet ser flere fordeler med fjernstyring av anlegg for brannsikkerhet.

– Tjenesten sparer kundene for kostnader forbundet med besøk ute hos kundene. Kundene kan nå enkelt betjene systemet, tilbakestilles alarmer og annet direkte fra mobilen eller et nettbrett. Dette gjør det enklere å overvåke og se status på anlegget, sier han.

Integrerte løsninger for brannsikkerhet

Ved det nyåpnede Kompetansesenter for brann- og driftspersonell kan nå driftspersonell og andre teste ut hvordan løsningen fungerer sammen med andre brannsikkerhetsanlegg.

– Her vil man også se hvordan et brannanlegg er integrert med sprinkelanlegg og annet. Man vil enkelt kunne se om anlegget fungerer og er satt opp riktig. Her kan man i praksis styre brannalarmen og se hvordan nødlysanlegget belyser rømningsveier, sier han.

Nå ønsker selskapet å tilrettelegge for opplæring av installatører og sluttbrukere.

– Vi har installatører som kunder og tilbyr opplæring i bruk av løsningene. Nå kan vi tilby kurs for både installatører og sluttbrukere på samme sted. Vi tar gjennomgang av hvordan brannanlegget er koblet til sprinkelanlegget og viser hvordan slike systemer henger sammen, sier han.

Smarte systemer for brannsikkerhet

Trond Andreas Rossing, produktsjef for brannsikringssystemer hos Schneider. Systemer for brannsikkerhet er i en rivende utvikling og økende bruk av IoT kan gi helt nye muligheter for drift og vedlikehold.

– Trenden fremover vil være smarte løsninger basert på IoT og andre systemer som gir økt sikkerhet, forenkling og besparelser. Bygg som kommuniserer med brukeren vil være avgjørende og allerede i dag er det mulig å overvåke og styre brannalarmsystemer via mobiltelefon. I årene som kommer ser vi for oss blant annet brannalarmsystemet som bestiller service etter behov. På denne måten vil systemene frigjøre tiden til driftspersonell i eiendomsselskapet, sier Trond Andreas Rossing, produktsjef for brannsikringssystemer hos Schneider.

Dagens brannalarmsystem defineres i byggeteknisk forskrift samt norske og europeiske standarder. Rossing tror fremtidens teknologi vil skape muligheter langt utover dagens standarder.

– Om vi ser på regelverk og standarder i fremtiden vil dette gå fra å være ytelsesbaserte til å bli mer løsningsbaserte. Dette vil skape muligheter for å løse brannsikkerheten på ulike måter, sier han.

Han mener også at integrasjon mot andre tekniske systemer vil øke i årene som kommer.

– Det vil også være fokus på integrasjon med andre systemer, eksempelvis brannalarmsystemer integrert med dynamiske ledesystemer slik at evakuering gjøres på en raskere og sikrere måte. Trolig vil vi også se mer utstrakt bruk av felles plattformer for tekniske systemer og integrasjon i et toppsystem som gir ett brukergrensesnitt. Til sammen vil slike løsninger gi økt brannsikkerhet, samt forenklet drift og vedlikehold, avslutter Rossing.