Mads Mysen, sjefforsker ved avdeling for bygninger og installasjoner hos Sintef.

På Furuset planlegges et pilotprosjekt for mikroenergisystemer

0

Områdereguleringen og handlingsplanen for forbildeområdet Furuset ble vedtatt i bystyret 16. november 2016. Området planlegges nå som et pilotprosjekt for mikroenergisystemer.

Tekst og foto: Ole Peter Galaasen


– Det er allerede bygget en ny skole og det planlegges flere hundre nye boenheter i området. Alle nye bygg må tilknytte seg til et eget nærvarmesystem, også kalt mikroenergisystem, sier Mads Mysen, sjefforsker ved avdeling for bygninger og installasjoner hos Sintef.

Det eksisterer omtrent 330.000 kvm bebygget areal på forbildeområdet Furuset. Omtrent 100.000 kvm av dette skal fornyes mot 2030. I tillegg er det planlagt omtrent 250.00 kvm med nybygg på området. Nytt og fornyet areal planlegges tilkoblet mikroenergisystemet.

– På sikt håper vi også at mange velger å tilknytte sine eksisterende bygg til mikroenergisystemet, sier han.

Prosjektet med å koble sammen et så stort område på et nærvarmenett byr på mange utfordringer.

– Poenget er at dette ikke er tradisjonell fjernvarme, men skal ha lavere temperaturnivåer for å utnytte overskuddsvarmen fra området. Ved lavere temperaturnivåer må man blant annet tilpasse byggene for å dekke effektbehovet og man må kanskje sikre varmtvannsberedning mot legionella på andre måter enn med høy temperatur i varmtvannsberederen, sier han.

Må være lønnsomt

Hensikten er å utnytte infrastrukturen best mulig uten å overbelaste nettet.

– Mikroenergisystemet vil avlaste strømnettet fordi varmbehovet dekkes av termisk energi fra avfallsforbrenning. Det innebærer at man frigjør elektrisk kapasitet i nettet når eksisterende bygninger tilknytter seg. I tillegg bli nettbelastningen mindre for nye bygg siden oppvarmingsenergien hentes fra mikroenergisystemet, sier Mysen.

– Dette skal være en pilot med overføringsverdi for andre regioner. Investering i et nærvarmesystem forutsetter et at det kommer opp mange nybygg med tilknytningsplikt i nær fremtid, sier han.

En av de mest spennende tiltakene vil være sesonglagring av energi fra avfall.

– Vi kommer ikke bort fra at et samfunn genererer mye avfall som ikke kan lagres og må brennes. I sommerhalvåret forsvinner denne energien opp gjennom pipa, og tanken er å sesonglagre denne varmen i borehull sommertid og hente varmen igjen når vi har oppvarmingsbehov. En slik løsning vil være relevant for mange byer og tettsteder i hele landet, avslutter Mysen.