Per Morten Johansen fra Omsorgsbygg og Halvard S. Kilde fra Metier OEC er begge fornøyde med å signere kontrakten om prosjektledelse for Hovedstasjonen.

Prosjektledelse for Hovedstasjonen på plass

– Hovedstasjonen er et ekstremt viktig prosjekt for Oslo by, og vi er svært fornøyde med å få med Metier OEC på laget. Vårt fokus er å bygge et bygg som skal bidra til et godt arbeidsmiljø, ha et godt driftskonsept og være miljøvennlig.

0

Hovedstasjonen er et omfattende prosjekt som innebærer bygging av ny hovedbrannstasjon, samt ny driftsstasjon og nytt administrasjonsbygg for vann- og avløpsetaten. Omsorgsbygg er byggherre, og nå er prosjektledelse fra Metier OEC på plass.

Hovedstasjonen skal ligge i Tvetenveien på Bryn, der Bryn brannstasjon ligger i dag. Det er et stort og komplekst prosjekt, med mange involverte parter. Tre av hovedaktørene er brukerne Brann- og redningsetaten og Vann- og avløpsetaten, samt byggherre Omsorgsbygg. Og nå er altså Metier OEC kommet med på laget som prosjektledelse, i konkurranse med seks andre tilbydere. De har også opsjon på prosjektledelse i gjennomføringsfasen.

Hittil er skisseprosjekt med programmering og kartlegging av nødvendig areal gjennomført, med bred brukermedvirkning. Til høsten starter for alvor arbeidet med forprosjektet.

– Hovedstasjonen er et ekstremt viktig prosjekt for Oslo by, og vi er svært fornøyde med å få med Metier OEC på laget. Vårt fokus er å bygge et bygg som skal bidra til et godt arbeidsmiljø, ha et godt driftskonsept og være miljøvennlig. Da er det viktig å knytte til seg de beste rådgiverne og entreprenørene for å lykkes, sier adm. dir. i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen.  

– Metier OEC er stolt og takknemlig for å ha fått tilliten fra Omsorgsbygg i tildelingen av kontrakt om ny Hovedstasjon. Det er en spennende og viktig samfunnsoppgave å fasilitere husvære for to store brukere som Oslo brann- og redningsetat og Oslo vann- og avløpsetat, sier adm. dir. i Metier OEC, Halvard S. Kilde.

Metier OEC vil sammen med Omsorgsbygg bidra til å utvikle et robust, funksjonelt og fremtidsrettet bygg som vil gi optimal gevinst for eier, brukerne og driftsorganisasjonen.

– Fokus på verdistyrt prosjektutvikling og gjennomføring vil stå sentralt i styringen av prosjektet og førende i samspillet mellom eier, byggherre og leverandørsiden. God logistikk og flyt i bygget vil være avgjørende for rask responstid. Likeledes vil vi benytte teknologi som vil understøtte brukernes- og eiernes behov. Vi søker å benytte bærekraftige løsninger og i samarbeid prioritere funksjonsbehov som vil gi best hovedstasjon for pengene, sier Kilde.

Målet er at Hovedstasjonen er ferdig sommeren 2023.

Nybrottsarbeid hos Omsorgsbygg i Lia barnehage i Oslo

Lia barnehage på Ellingsrud i Oslo er bygget etter mange nye tanker og vil fremstå som et viktig miljøprosjekt. Til jul flytter barnehagebarna inn. Foto: Omsorgsbygg