digital
Tor Åsmund Evjen.

Digital samhandling og BIM på St. Olavs Hospital

– Den omfattende satsningen på BIM ved St. Olavs Hospital var at vi ønsket å effektivisere driften av sykehuset over tid. En ting er å redusere kostnadene ved selve byggingen, men den besparelsen blir liten i forhold til kostnader forbundet med drift og vedlikehold, sier Tor Åsmund Evjen, rådgiver digital samhandling ved St. Olavs Hospital.

0

Tekst og foto: Ole Peter Galaasen


Digital samhandling og BIM gir store fordeler i byggefasen. St. Olavs Hospital i Trondheim har tatt teknologien videre og bruker BIM i daglig drift og vedlikehold av tekniske installasjoner.

– Bakgrunnen for den omfattende satsningen på BIM ved St. Olavs Hospital var at vi ønsket å effektivisere driften av sykehuset over tid. En ting er å redusere kostnadene ved selve byggingen, men den besparelsen blir liten i forhold til kostnader forbundet med drift og vedlikehold, sier Tor Åsmund Evjen, rådgiver digital samhandling ved St. Olavs Hospital.

Han presenterte digitaliseringsprosjektet ved sykehuset på VKEs årskonferanse 26. april i Oslo.

Kan sammenligne «epler og pærer»

Evjen forteller at prosjektet har fra dag en fokusert på at all bygningsrelatert dokumentasjon skal inn i BIM-modellserver.

– For å få til helhetlige løsninger har vi stilt krav til underlaget fra leverandørene slik at vi kan bruke dette til drift og vedlikehold. Hensikten er at vi skal kunne behandle data fra alle byggene på sykehuset og se helhetlig på bygningsmassen. Vi har verktøy som hjelper oss med å sammenligne «epler og pærer», sier han.

– Det er klart det blir mye data og at dette krever strukturerte måter å lagre og behandle dokumentasjonen på. Helse Midt-Norge har ca. 700.000 kvm med bygningsmasse hvor store deler er lagret som åpne BIM-modeller. For å dra nytte av denne informasjonen må vi kunne se alt i et helhetlig perspektiv, sier han.

Evjen viser til begrepet virksomhets-BIM (Enterprise BIM) som i større grad er en prosessdrevet tilnærming med et helhetlig virksomhetsperspektiv.

Vil åpne nye muligheter med IoT

Nå ser sykehuset på hvordan de kan bruke BIM-modellene til å løse praktiske utfordringer i den daglig driften av sykehuset.

– EBIM er en virtuell representasjon av bygningsmassen og blir en naturlig måte å orientere seg på. Nå ser vi blant annet på hvordan Internet of Things (IoT) kan brukes til å effektivisere driften av sykehuset. Analyser har vist at en sykepleier kan bruke bruker opptil 30 prosent av tiden til å lete etter utstyr. Ved hjelp av lokasjonssystemer blir det enklere å holde oversikt over hvor ulike typer utstyr befinner seg, sier han.

Evjen forteller at stadig flere profesjoner på sykehuset ser muligheter med teknologien.

– Vi får stadig forespørsler fra ansatte om ny funksjonalitet i systemene. Utfordringen er å kunne håndter dataene på en strukturert og effektive måte uten store merkostnader til datasystemer. Det viktigste er at vi har en helhetlig og sikker måte å håndtere dataene på, sier han.

Nærmer seg en virtuell bydel

Det er ikke bare St. Olavs Hospital som er kommet langt med bruk av BIM i Trondheim. Nå skal også NTNU på Gløshaugen digitalisere en bygningsmasse på hele 550.000 kvm.

– Staten har bevilget 9.2 milliarder for å oppgradere NTNU over de neste 10 årene. Siden NTNU er medeier i deler av St. Olavs hospital sine eiendommer ser vi på hvordan vi kan bruke samme modellservere. Dette vil tilrettelegge for at vi kan høste og dele bygningsdata og erfaringer på tvers av bygningsmassen. Vi nærmer oss en virtuell bydel i Trondheim, avslutter Evjen.