Marianne Riddervold Kahrs, seniorrådgiver, Smart Innovation Norway AS.

NKF satser friskt på å holde norske kommuner i front

NKF-dagene fokuserer hun på løsninger som fungerer i praksis

0

-Den beste veien til effektivisering og bærekraft er å identifisere og bruke beste praksis. Kommunene er i ferd med å bli ledende innen bygg og eiendom. Erfaringene kan overføres til andre områder, sier Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21. Og dette er utgangspunktet for hans innlegg og temaene Norsk kommunalteknisk forening tar opp på NKF-dagene 5. og 6. juni.

I løpet av dagene vil Bjørnar Andersen, rådgiver, Ålesund kommune i flere parallelle sesjoner ta for seg temaet fra søknad til ferdigstillelse av tekniske anlegg. Han tar også opp hva dette betyr for arealplanen, hva er søknadspliktig og hvordan søker man, og juridiske forhold.

Digitalisering står sentralt under konferansen. Blant annet skal Kjersti Haukeland Eiken, prosjektleder, Digitalisering og innovasjon konsern, Bergen kommune snakke om tusen bygg – ti tusen muligheter, og vise spesielt ett av dem.

Hva kan sykehjem lære av sykehusdrift, innen digitalisering? Heter innlegget til Tor Åsmund Evjen, prosjektleder, Bygg SENTRAL STAB, St. Olavs Hospital- Universitetssykehuset i Trondheim.

Hvordan bygger NTNU opp fremtidenskompetanse i digitalisering for kommunesektor og byggebransjen er tittel på Lala Lacramioara Nilsens innlegg, og mer detalj blir det med BIM 2D og 3D, INFRABIM Vei og VA, simulering av byggeplass og byggeprosess 4D, 5D og visualisering og VR.

Forskning og utvikling er også viktig for kommunesektoren, og et FoU prosjekt blir presentert: Automatisk registrering av produktdokumentasjon på bygg er mulig. Herunder kommer automatisk kontroll på at bestilte varer blir levert, automatisk dokumentasjon av varenes egenskaper og at sirkulær-økonomikrav tilfredsstilles.

“Bomstasjon teknologi” anvendes for automatisk registrering av hvilke byggprodukter som fraktes inn til et bygg, og hva som fraktes ut. Dette e temaer som tas opp av Knud Mohn i NKF, Bengt Herning i Virke og Knut Mathiesen hos GS1.

Annik Magerholm Fet, viserektor, NTNU i Ålesund vil snakke om grønn samfunnsutvikling – hva dette betyr det for kommunalteknisk sektor. Hun reiser spørsmålet om hvordan skape en grønn og bærekraftig samfunnsutvikling i partnerskap mellom kommuner, forskningsmiljøer og næringslivet?

God og riktig belysning har stor betydning for sikkerhet, trygghet og utvikling av et steds identitet, er utgangspunktet for Tomas Sjögren, publikasjon- og fagansvarlig hos Lyskultur. I tillegg handler lys om blant annet helse, produktivitet, økonomi, miljøpåvirkning og materialvalg. Synet står for ca. 80 prosent av sanseinntrykkene, så lys har mye å si for hvordan vi opplever, tolker og orienterer oss i omgivelsene. Utendørsbelysning er derfor et svært viktig element for tilrettelegging av opphold utendørs på kvelds- og nattetid.

Smarte byer & samfunn – samarbeid på tvers og over faggrenser blir fokus hos Marianne Riddervold Kahrs, seniorrådgiver, Smarte byer & samfunn, Smart Innovation Norway AS. Smart Innovation Norway samarbeider med en rekke kommuner. De fokuser på løsninger som fungerer i praksis. Målet er en bærekraftig by- og samfunnsutvikling. Det krever samarbeid på tvers og over faggrenser, der næringslivet, kommunen, innbyggerne og forskningsmiljøene er involvert. 

Mer om innholdet under NKF-dagene 5. og 6. juni

Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21 er på plass under NKF-dagene i juni. Foto: ITBaktuelt.