De første bikubene er allerede utplassert på Steinerud. Fra venstre: prosjektleder Jon Solsrud, økonomi- og eiendomsdirektør Robert Hansson, eiendomssjef Bjørn Knutsen, forvaltningssjef Erling Nordstrand, og prosjektleder Per Reitan. Foto: Diakonhjemmet

En seriøs utbygger må ha miljøambisjoner

Diakonhjemmet er tydelig på dette

0

Diakonhjemmet har forpliktet seg til å følge 10 strakstiltak i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Økonomi- og eiendomsdirektør Robert Hansson sier at Diakonhjemmet med dette ønsker å sende noen tydelige signaler:

– Det er viktig for Diakonhjemmet å stå tydelig frem med våre miljøambisjoner. Dette gjelder utvikling av nye eiendomsprosjekter, men også miljømessige tiltak ved eksisterende eiendommer. Vi vil nå aktivt jobbe med å implementere og igangsette de konkrete arbeidene som er presisert i strakstiltakene.

Prosjektleder Jon Solsrud har arbeidet ved Diakonhjemmets eiendomsavdeling i litt over tre år, og fulgt det grønne skiftet i eiendomsbransjen tett gjennom mange år.

– Det har skjedd en voldsom endring i bransjen de siste ti årene. Det grønne skiftet har for alvor begynt å slå inn – selv om vi på langt nær er i mål. Dersom du i dag skal fremstå som en seriøs utbygger må du ha miljøambisjoner, sier han.

Solsrud forklarer at det å tilslutte seg tiltakene betyr at man utreder og ser på hvordan man kan planlegge og tilrettelegge for bedre miljømessige løsninger fremover i tid, og at man gjør beviste valg i nye prosjekter. Som konsekvens av dette vil Diakonhjemmet igangsette utredninger og arbeider knyttet opp mot gjennomføring av tiltakene. Arbeidet vil ledes av eiendomsavdelingen, men vil kreve tett samarbeide med virksomhetsområdene. I første runde vil det bli utarbeidet forslag til tiltak på hvert av de ti punktene.

– Det handler veldig mye om å få miljøaspektet inn i tankesettet under planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Dernest handler det om å legge til rette for og oppmuntre de ulike enhetene til å ta i bruk miljøvennlige løsninger, sier han.

Diakonhjemmet Hage – en ny bydel blir til

Diakonhjemmet Hage. Innfelt: Fra ITB Brukerforum i Oslo, oktober 2017.