Landbrukskvartalet i Oslo. Illustrasjon: Studi 16. Innfelt: Katharina Th. Bramslev

NGBC og Grønn Byggallianse flytter til Greenhouse Oslo

0

Norwegian Green Building Council (NGBC) og Grønn Byggallianse signerte torsdag 26. mai kontrakt for innflytting i Greenhouse Oslo i Landbrukskvartalet, med Enterspace. I tillegg ble det signert en intensjonsavtale med Landbrukskvartalet Utvikling, om at NGBC og Grønn Byggallianse skal være involvert i den videre utviklingen av området.

Daglig leder i NGBC og Grønn Byggallianse, og snart ny sammenslått organisasjon, Katharina Bramslev, er svært fornøyd med signeringen: Vi går en ny og spennende tid i møte, og gleder oss over å ha landet lokaler for ny organisasjon. Greenhouse Oslo og planene for hele Landbrukskvartalet er helt i tråd med vår profil, og her kan vi hente mye inspirasjon fra de som allerede er leietakere, og utviklerne av området, sier Bramslev som fortsetter:

-Næringen er i transformasjon, – alle er på vei mot et mer bærekraftig samfunn og et grønt skifte. Vårt formål er å bidra til at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. Ved å flytte hit – og samarbeide med Landbrukskvartalet, vil vi bidra med å skape en samhandlingsarena for hele verdikjeden, der medlemmer kan hente inspirasjon og kompetanse – og i tillegg, utveksle erfaringer. Vi ønsker også å påvirke rammebetingelsene for næringen slik at det blir enkelt og lønnsomt å bygge- og drifte bærekraftig, avslutter hun.

Landbrukskvartalet

Landbrukskvartalet Utvikling AS eies av Schweigaards gate 34 A, Norges Bondelag, Vedal og Aspelin Ramm Eiendom AS. Landbrukskvartalet har ambisjon om å sette en ny standard for innovasjon og bærekraftig byutvikling, og har en visjon om å bli Oslos grønne kvartal. Hele området er i transformasjon, og Sverre Landmark i Aspelin Ramm og styreleder Thorbjørn Overholt i Enterspace er begeistret over det kommende samarbeidet: -Vi har en viktig oppgave når vi skal forme et helt byområde, og gi det nytt innhold og flere funksjoner. Å få ha med NGBC og Grønn Byggallianse på dette er vi stolte over, sier Landmark.

Gjenbruk i fokus – Snøhetta bidrar
Bramslev forteller også at det er tegnet kontrakt med Snøhetta om at de lager forslag til hvordan få funksjonelle og attraktive kontor- og møtelokaler basert på gjenbruk: Her skal vi altså sette sirkulær økonomi ut i praksis og gleder oss til å se hva Snøhetta får til. Vi tar over lokalene allerede 1. juni, og håper å være på plass med ny organisasjon i begynnelsen av august, avslutter hun.