fra venstre Frode Saltkjelvik (teknisk sjef) og Christoffer Rygh Fladby (produktsjef BIMcontact).

Opplever økt interesse for og etterspørsel etter BIMcontact

0

Graphisoft Norge, som utvikler og leverer idigitale verktøy og tjenester til byggebransjen, opplever økt interesse for og etterspørsel etter BIMcontact. Dette er et fildelingsverktøy med prosjekthotell og en effektiv og sikker dokumenthåndtering.

BIMcontact ble lansert for over et år siden og brukes i dag av noen av landets største eiendoms- og entreprenørselskaper.

-Aktører i byggebransjen etterspør i stadig større grad verktøy for å få kontroll over sine dokumenter og hvordan de deles i et prosjekt. BIMcontact er et fildelingsverktøy som bruker byggebransjens terminologi og metoder. Det forenkler og sparer tid rundt dokumenthåndtering og støtter det åpne BIM-formatet IFC samt over 300 andre formater. Den gode mottagelsen skyldes først og fremst at dette er et brukervennlig verktøy som lett kan integreres mot andre systemer, sier Christoffer Rygh Fladby i Graphisoft.

I ulike prosjekter diskuterer prosjektgrupper forskjellige løsninger som ofte er basert på store og komplekse 3D-modeller. Derfor er en IFC- viewer integrert i BIMcontact, noe som bidrar til å forenkle prosessen med å dele og samarbeide om informasjon. IFC-vieweren krever ingen «plug-ins» og er enkel å bruke.

BIMcontact lanserer nå komponentregistrering som forenkler arbeidet og oversikten over garantitider og produktdata til byggherre når bygget tas i bruk. Informasjonen kan eksporteres til de fleste FDV-systemer.

I en pressemelding skriver Graphisoft at de er en ledende leverandør og utvikler av innovative, digitale verktøy som gir brukerne en bedre arbeidshverdag. Selskapet ble etablert i 1992 og har hatt en jevn vekst gjennom flere år. I fjor hadde Graphisoft en totalomsetning på 51,4 millioner kroner og et driftsresultat på 14,2 millioner kroner. Selskapet har 17 ansatte og har datterselskaper i Finland og Ungarn. Selskapet er norsk distributør av ArchiCAD, ArchiFrame, ArchiTerra, Artlantis, BIMcontact, BIMx, Cinema 4D, Fllexijet og Solibri Model Checker.