– Standarden gir hjelp til å avgjøre hvor du bør sette inn støtet for å få gevinsten du ønsker deg, ikke minst i rehab-prosjekter, sier teknisk direktør Erlend Simonsen i DNB Næringseiendom. Foto: Hilde Kari Nylund

– Økt bruk av standarder for ferdigstillelse og igangkjøring reduserer feilmarginen

Byggherrenes scene Eliaden 2018:

0

Under Eliaden forrige uke var det arrangert Byggherrenes scene hvor flere byggherrer fikk stille utfordrende spørsmål til leverandører og rådgivere. DNB Næringseiendom var en av bggherrene som inntok scenen, og Erlend Simonsen, direktør Teknisk Forvaltning i DNB Næringseiendom utfordret GK Inneklima og IWMAC på to hovedområder.

-Synes du at du fikk interessante/utfyllende svar på spørsmålene/utfordringene dine?

-DNB utfordret GK Inneklima og IWMAC på to hovedområder, sier Erlend Simonsen, direktør Teknisk Forvaltning i DNB Næringseiendom svarer dette på ITBaktuelts spørsmål:

Det ene var fokus på bærekraftig drift av eksisterende bygg.

-Vi opplever at drifter av bygget kan bli overøst med alarmer og «digitale» distraksjoner. Vi ønsker at byggdrifter i større grad kan fokusere på kunde relatert kontroll/tilsyn/oppfølging, sier Simonsen.

-Vi ser fra andre bransjer og trender i markedet, at økt bruk av algoritmer og trådløse sensorer kan gi en mer verdi.

-Vi utfordret leverandørene på om denne type teknikk kan lære de tekniske anleggene å «sjekke» seg selv.

-Vi er ser fra andre bransjer at digitale løsninger kan «lære» av innsamlet data. Kan dette gi oss optimal drift av bygget og være et nyttig supplement til «energieffektiv-, kunderelatert og miljøvennlig drift»?

-Kanskje leverandørene kan utvikle «verdens første førerløse bygg»? kommenterer han til dette punktet.

Det andre hovedområdet DNB som eiendomsbesitter ønsker, erå ligge i forkant, påpeker Simonsen.

-I forvaltningen av bygg ønsker vi å vite hva som er i ferd med å skje, FØR det har skjedd. Interaktiv kommunikasjon mellom drifter og bruker av bygget kan gi nyttige bidrag. Vi ønsker å vite om inneklima til enhver tid er tilfredsstillende for bruker (interaksjon mellom bruker, vær prognoser og styringssystem) bruke tilstedeværelse, navigasjon og «heat map» til å utnytte næringsarealene på en optimal måte og optimalisere tilsyn og vedlikehold etter behov.

-Kan økt teknisk digitalisering utløse større kundetilfredshet?, spør Simonsen.

Han sier at fra leverandørene sine innlegg fikk DNB følgende svar på det han har sagt ovenfor:

 • Mulighet for å integrere ulike kontrollere -> spesielt viktig for et eksisterende bygg med eldre utstyr
 • Integrasjon av alle verdier fra et utstyr og alle verdier blir logget
 • Medfører rask respons for trendanalyse og rask problemløsning
 • Logikk plassert lokalt og sentralt i “sky-løsning”
 • God integrasjon med 3.parts systemer (prognoser, energi data og utstyr med egen IP adresse)
 • Tilrettelagt for posisjoneringssystemer
 • Vi ønsker å oppdage og varsles om avvik – helst før det har skjedd! Kontinuerlig overvåking og analyse
 • Har stor tro på innovative moduler som bistår bygg drifter til å ligge i forkant
 • Unødig energi forbruk vil varsles og tiltak kan raskt iverksettes
 • Moderne “dashboard-løsninger” vil bli gi en nyttig oversikt til driftsansvarlig – svært positivt!
 • API-integrasjon i «skyen»

Hva er utfordringene byggherrene møter under oppstart og gjennomføring av prosjekter (med konsulenter, rådgivere, leverandører og andre), var et annet spørsmål han stilte under Byggherrenes scene på Eliaden.

-Vi har historisk opplevd at automasjonsprosjekter hadde mange feil og mangler ved overlevering. Prøvedriftperioden ble benyttet til feilretting og lite tid ble benyttet til å optimalisere anleggene. DNB Næringseiendom har av den grunn hatt egen automatiker «innomhus» for å løse feilprogrammering raskt og gi mulighet for å løse et teknisk- eller brukerproblem med hurtig respons. Det har vært viktig for vår kunde tilfredshet.

-Vi opplever en stor endring i dag. Leverandørene leverer i større grad ferdigstilte anlegg og «riktig første gang».

– Økende bruk av standarder for ferdigstillelse og igangkjøring har redusert feilmarginen vesentlig.

-Vi som byggherre har et viktig ansvar for å gi de ulike aktørene mulighet til å integrere teknikken på en god måte. Kontraktsfestet bruk av ITB ansvarlig er med på å luke ut feil i tidlig fase og totalprosjektet blir ferdig ihht. byggherren- og brukers forventninger.

-Synes du formen på ”Byggherrenes scene” er interessant/ og kan videreføres?

-Jeg synes det var et svært godt initiativ å invitere byggherrene til å komme med sine ønsker ovenfor bransjen.

-Selv synes jeg det er spesielt spennende å høre om løsninger for eksisterende bygg. Det er en betydelig større utfordring å oppgradere til morgendagens standard når mange av premissene er gitt.

Leverandørene fikk vist mange nye og innovative løsninger. Nå blir det opp til bestiller å gi leverandørene muligheten til å få vist hva de kan!

Tilhørerne kan bli mer aktivisert

Harald Bjørlykke hos Kjeldsberg Eiendom i Trondheim var også en av byggherrene som hadde spørsmål til leverandører, og det var Siemens som måtte svare.

-Jeg synes svarene Siemens ga var gode, de redegjorde meget god både for muligheter og utfordringer ved den teknologien vi har valgt, sier Bjørlykke til ITBaktuelt.

-Det er mange utfordringer i prosjekter, men det viktigste er å sørge for at alle jobber mot prosjektets beste. Det er lett at alle prosjektdeltagerne suboptimaliserer egen leveranse teknisk og økonomisk, noe som ikke gir gode prosjekt, sier han.

Han mener at utfordringen er å finne de riktige aktørene (enkeltpersoner og firma) som har rett kompetanse, er utviklingsorientert, ønsker å jobber for prosjektets beste selv om det medfører økt timeforbruk for den enkelte og tar ansvar for grensesnittene i prosjektet.

– Jeg synes formen på arrangementet er interessant. Kan bli enda mer interessant hvis tilhørende ble aktivisert noe mer, utfordrer Harald Bjørlykke.

Også Erik Ryttervoll Kvamshagen hos Hoegh Eiendom er godt fornøyd og synes han fikk interessante svar og gode presentasjoner av leverandørene.

– Jeg synes absolutt at formen på ”Byggherrenes scene” var interessant. Det kunne også vært givende med noe tid til diskusjon/paneldebatt og ytterligere graving i svarene i etterkant, sier han.

Innovative byggherrer forventer løsninger
fra rådgivere og leverandører