St Olavs Hospitl i Trondheim, sett i fugleperspektiv.

NTNU og St. Olav hospital vil utvikle en virtuell og smart bydel i Trondheim

NTNU har signert avtale med Jotne for leveranse av system for Enterprise BIM. Lisensavtalen har en verdi på 34 millioner pluss eventuelle opsjoner. NTNU skal benytte systemet til å full-digitalisere sin eiendomsmasse på 800.000 kvm fordelt på Ålesund, Gjøvik og Trondheim og til bruk for 50 000 ansatte og studenter.

0

NTNU vil sammen med St. Olav hospital utvikle en virtuell og smart bydel i Trondheim ved bruk av «Enterprise BIM.»

NTNU har signert avtale med Jotne for leveranse av system for Enterprise BIM. Lisensavtalen har en verdi på 34 millioner pluss eventuelle opsjoner. NTNU skal benytte systemet til å full-digitalisere sin eiendomsmasse på 800.000 kvm fordelt på Ålesund, Gjøvik og Trondheim og til bruk for 50 000 ansatte og studenter.

I løpet av de neste ti årene skal alle NTNUs fagmiljø i Trondheim samles fra spredte lokasjoner til én samlet campus i området rundt Gløshaugen. Staten skal finansiere nybygg i området på 92 000 kvadratmeter og ombygging av eksisterende arealer på opptil 45 000 kvadratmeter.

Anskaffelsen er en naturlig fortsettelse av felles strategi og arbeid utført i samarbeid med St. Olavs hospital. Sammen skal de nå realiseres en virtuell bydel på Gløshaugen og Øya i Trondheim.

– Fordi NTNU er medeier i deler av St. Olavs hospitals eiendommer, ser vi på hvordan vi kan bruke felles datagrunnlag i Jotnes EBIM modellserver. Enterprise BIM er en viktig forutsetning for å lykkes med dette, sier eiendomssjef ved NTNU, Lindis Burheim. 

Enterprise BIM Systemet vil benyttes av alle ansatte og studenter i organisasjonen. Et viktig resultat av dette er at NTNUs studenter og forskere får tilgang til mer enn 1.2 millioner kvadratmeter «levende» bygningsmasse som de kan benytte for å realisere endringer i den digitale hverdagen. Dette er unikt. Ikke bare i norsk sammenheng, men også internasjonalt.

– Vi observerer at vår satsing på Enterprise BIM ved St. Olav universitetssykehus har fanget nasjonal og internasjonal interesse og jeg har ikke tall på alle selskaper som har vært på studiebesøk i Trondheim og som liker det de ser. Med NTNU på laget vil interessen helt sikkert øke, ikke minst fordi NTNU vil ha en større egeninteresse gjennom en selveid virtuell eiendomsmasse der studenter og ansatte fritt kan delta med sin fagkompetanse. – Målet nå er å videreutvikle Trondheim som teknologihovedstaden der digital eiendomsledelse realiseres gjennom EBIM, sier Tor Åsmund Evjen som er digital rådgiver ved St. Olavs hospital og leder Helse Midt-Norge sin satsning på EBIM.

Evjen mener at signeringen av avtalen med NTNU er en viktig milepæl for Jotne og at det er svært gledelig at den følger raskt etter signering av avtale med Avinor om forvaltning av digitale modeller for alle offentlige flyplasser.

– Vi er i god dialog med flere statlige og kommunale byggherrer som alle har vært i Trondheim for å se på synlige resultater av vår langsiktige satsing sammen med våre kunder, avslutter administrerende direktør Jorulv Rangnes i Jotne EPM Technology AS.

Om Enterprise BIM

3d modeller og BIM er allerede i utstrakt bruk i byggeprosjekter. Enterprise BIM eller EBIM er en videreført løsning med vekt på digital samhandling og deling av all bygningsrelatert informasjon der kjernevirksomhet og byggeier kan utnytte potensialet med eierskap til informasjon i hele byggets levetid.

Bruk av buildingSMART I3 standardene IFC, IFD (bsDD) og IDM står sentralt for at EBIM kan benyttes som masterdata (kildedata, autorative data) for alle brukerprosesser, opplæring og kunnskapsoppbygging. EBIM vil være integrert med virksomhetens øvrige IT systemer som økonomi-, pasient-, opplæringssystemer mm.

Om NTNU
NTNU er landets største universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og på Gjøvik. NTNU har hovedansvar for høyere teknologiutvikling med 75% av masterkandidater nasjonalt og har over 7135 årsverk hvorav 4617 innen undervisning, forskning og formidling. NTNU eier 550.000 kvm og leier 250.000 kvm.

Om St. Olav hospital
St. Olav hospital tilbyr spesialisert behandling av befolkningen og har oppgaver innen forskning og utdanning av helsepersonell. Sykehuset dekker hva som tidligere var Sør-Trøndelag fylke og er sammen med NTNU eier av 350.000 kvm + innleie av ambulansestasjoner, kontorbygg o.a. St. Olav hospital har utviklet EBIM løsninger siden 2010 og har hatt systemet i drift siden 2016. Helse Midt-Norge forvalter totalt ca. 700.000 kvm sykehusareal.

Om Jotne
Jotne er et norsk industrigruppe med produktleveranse innen mekanisk industri, olje og gass, rullende materiell samt Informasjonsteknologi. Jotne IT er verdensledende i løsninger basert på åpne standarder som STEP og IFC og har internasjonale kunder i aerospace, forsvar, romfart, bygning og infrastruktur. Jotne er også en betydelig eiendomsaktør med egne næringsbygg og gjennom utviklingsprosjekter.


Nytt masterstudium i «Digitale byggeprosesser»
ved NTNU Gjøvik

NTNU Gjøvik starter i august opp et nytt 2-årig masterstudium i «Digitale byggeprosesser.»