Ny utvidet kategori for Norsk lyspris med spesialutviklede armaturer

Lysets Dag 21. november

0

Etter fjorårets mange søknader med spesialutviklede armaturer til prosjekter som ble søkt på innen Åpen klasse, har juryen kommet frem til å utvide kategorien “Beste produkt eller teknologiske løsning” til å inkludere spesialutviklede armaturer til et prosjekt. Produktet må være fysisk montert i et prosjekt.

– Det skjer mye innovativt innenfor spesialutviklede armaturer og nye digitale tekniske løsninger tilpasset ulike prosjekter, både på armatursiden og innen styringssystemer. Denne spennende utviklingen ønsker Lyskultur å sette ekstra fokus på. Vi håper at en utvidelse av denne kategorien får vist frem det mangfoldet LED-teknologien byr på, og hvordan den kan integreres i arkitekturen på en helt ny måte enn hva som har vært vanlig med andre lyskilder tidligere, sier Katia Valerie Banoun, daglig leder I Lyskultur.

Oppfordrer flere fagdisipliner

Lyskultur oppfordrer personer fra flere fagdisipliner innen belysning til å søke.

– En liten bransje trenger å få frem alle som jobber med belysning. Foruten lysdesignere og belysningsplanleggere, oppfordrer vi også byggherrer, produsenter og leverandører, interiør- og landskapsarkitekter, arkitekter og rådgivende innen elektro om å søke. Norsk Lyspris tildeles prosjektet, og et godt samarbeid mellom de ulike fagdisiplinene er en forutsetning for å lykkes, sier Banoun.

Lyskultur oppfordrer både små og store prosjekter å søke Norsk Lyspris 2018. Prisen deles ut innen fem kategorier under Lysets Dag 21. november på DOGA. Søknadsfrist er 16. september.

Om Norsk lyspris

Norsk lyspris er en hederspris som tildeles prosjekters lysdesign og hovedaktører. Som tverrfaglig forening ønsker Lyskultur å synliggjøre alle involverte parter i belysningprosjekter.

De gode lysprosjektene er et resultat av samspill mellom byggherre, lysdesigner/belysningsplanlegger, arkitekt, ingeniør, installatør og leverandører.

Norsk lyspris ble etablert av Lyskultur i 2001. Prisutdelingen finner sted ved utgangen av hvert år. Norsk lyspris skal sette fokus på gode og innovative lysprosjekter i Norge ved å fremheve spennende, veldesignede og velutførte prosjekter.

Nytt komplett og digitalt oppslagsverk
for lys og belysning

Illustrasjon for temaet Lystyring i lysveilederen.