ITB-Brukerforum tiltrekker seg sentrale personer innen planlegging og drift av tekniske bygginstallasjoner. Bildet er fraTrondheim. Foto: Integra

ITB Brukerforum i Trondheim møtes hos Siemens denne uka

Eiendomsutvikling og drift

0

Grønn Byggallianse og Integra, Foreningen for tekniske systemintegratorer inviterer til nytt frokostmøte i ITB Brukerforum i Trondheim, torsdag 14. juni. Vertskap denne dagen er Siemens.   

Vi ønsker igjen å samle viktige aktører i Trondheims-regionen innenfor eiendomsutvikling og drift, private så vel som offentlige aktører, deres rådgivere, prosjektledere og leverandører av tekniske løsninger, skriver ITB Brukerforum i invitasjonen.

ITB Brukerforum – er møteplassen hvor deltagerne deler kunnskap og kompetanse – møteplassen hvor metoder og virkemidler for hvordan oppnå ”Mer funksjonalitet per krone” står i fokus – en uformell møteplass hvor hindringer og barrierer belyses og ryddes av veien – hvor gode metoder og suksesser formidles. På møtet vil du bli servert frokost – faglige innslag om ITB og erfaringer fra byggeprosjekter og engasjerte diskusjoner

Agendaen denne gangen er først frokost. Så velkommen ved Grønn Byggallianse og Integra, og kort informasjon av og om vertskapet Siemens.

Videre på programmet står samhandling, eksempel prosjekt Lysgården som eies av Kjeldsberg Eiendom.

Det er en selvfølge at de tekniske systemene samarbeider godt for å oppnå et velfungerende bygg, men er det nok?

Når legges føringene for de tekniske løsningene, og av hvem? ved Torgeir Bolghaug hos Siemens.

Totalentreprenøren Veidekke ved Bjørnar Gulbrekke står fram med klart fokus på samhandling og på å utnytte leverandørkompetansen i tidlig fase.

Hvorfor mener Veidekke dette er fornuftig og hvordan opplever Siemens at dette fungerer?

Aktiv drift “de neste 40 år”, hva en ny norsk standard NS 6460, Drift av tekniske bygningsinstallasjoner vil omhandle, ved Arne Eggen.

Åpen diskusjon om hva vi må unngå å gjøre – hva vi bør gjøre mer av for å oppnå Riktig med en gang.

Dette skjer 14. juni fra klokken 08.00 til 11.00. Møtested er Bratsbergveien 5, Trondheim, oppmøte i høybygget – kontaktperson er Terje Løkken M: 908 35 423

Deltagelse på ITB Brukerforum er gratis.
Link til påmelding