Rune Stene, daglig leder i Powerhouse.

– Smart by Powerhouse, hensiktsmessig både for leietakere og oss som eier

Bransjestandard for smarte bygg

0

I løpet av det neste halve året vil Powerhouse-samarbeidet ta frem en definisjon på smarte bygg og utvikle en bransjestandard med ulike kategorier. – Vi ser behovet for en definisjon og standard som tydeliggjør forventet effekt og gevinst, både for eier og bruker. Målet er å skape en standard basert på behov og funksjon, sier daglig leder i Powerhouse Rune Stene.

Det finnes i dag flere bygg med utstrakt bruk av smart-teknologi, og interessen er økende blant både leietakere og byggherrer.

– Vi ser at bruk av teknologi og smarte løsninger kan være hensiktsmessig både for våre leietakere og for oss som eier, men vi mangler et rammeverk for å skape den gode dialogen og diskusjonen rundt innhold og forventet effekt, sier Åse Lunde, direktør for digitalisering og forretningsutvikling i Entra i en pressemelding.

Seniorrådgiver IKT, Knut Bojer-Letrud fra Asplan Viak, imøteser en standard for smarte bygg, og gleder seg til å starte arbeidet.

– Det er et kompleks tema, hvor IT-bransjen møter byggebransjen og begge leirer har utfordringer med å se hverandres behov og muligheter.

– Fra et rådgiverperspektiv vil en standard være til stor nytte for få en tydeligere kommunikasjon med aktørene.

Arbeidet med definisjon og tilhørende standard er i gang og vil pågå utover høsten. Det er mange tema til diskusjon, men ifølge Jo Mortensen, direktør for Skanska Digital, er det ett parameter som er selvfølgelig.

– Med Powerhouse sin bakgrunn i energipositive bygg, vil smart bygg definisjonen ta som utgangspunkt at bygget har en høy prestasjon på energi og klima.

Standarden vil få navnet Smart by Powerhouse og være åpen for bruk i bransjen for aktører som ser nytten av et funksjonsbasert rammeverk.

– Vi ønsker innspill og bidrag fra aktører som engasjerer seg for tematikken. Leverandører og spesialistmiljøer er velkomne til å bidra, opplyser styreleder i Powerhouse og daglig leder i Snøhetta Oslo, Tonje Frydenlund.

– For å sikre at den nye standarden også tar opp i seg byggenes påvirkning på og samvirke med omgivelsene, vil vi jobbe tett med forskningssentret Zero Emission Neigbourhood in Smart Cities (ZEN). Det er vesentlig at vi evner å se helheten og ta fremtiden i betraktning når vi etablerer en standard med et høyt innslag av teknologi, poengterer Stene.

Powerhouse representerer et samarbeid om utvikling av plusshus og består av eiendomsselskapet Entra, prosjektutvikleren og entreprenøren Skanska, miljøstiftelsen ZERO, arkitekt og design firmaet Snøhetta og rådgivningsselskapet Asplan Viak. Powerhouse-samarbeidet definerer et plusshus som et bygg som produserer mer ren og fornybar energi over livsløpet enn det som blir brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget.

Powerhouse i Trondheim, eksteriør.
Interiør fra Powerhous i Trondheim.