Bygg- og eiendomsutvikling er en profesjon i utvikling og vekst

FM-konferansen 2018 i oktober

0

Bygg- og eiendomsutvikling er en profesjon i utvikling og vekst i Norge, understreker Norges bygg- og eiendomsforening i invitasjonen til FM-konferansen 2018 i oktober. Årets konferanse legger vekt på verdiskapende bygg- og eiendomsforvaltning og hvilke muligheter som ligger i bærekraftig arbeidsplassutforming og standardisering for styrket eiendomsforvaltning (FM).

Mens laveste kostnad tidligere var et hovedmål ved enhver anskaffelse, får bygg- og eiendomsforvaltning stadig større påvirkning på verdiskaping og tilleggsverdier for eier, bruker og samfunn ved rett balanse mellom kvalitetskrav, tjenestebruk og kostnader.

Samtidig påvirker raske endringer i samfunn, markeder og teknologi brukeres behov, utforming av tjenester og valg av leveringsmåter: egenproduksjon og/eller tjenestekjøp.

Dette skaper nye utfordringer for blant annet strategiske valg innen bygg- og eiendomsforvaltning; kompetanseplanlegging, organisering, teknologibruk og ledelse.

Foredragsholderne er valgt ut fra kjente private og offentlige organisasjoner, som har erfaringer med nye metoder og initiativer som er på vei inn i vår hverdag. De vil formidle aktuell informasjon om det som ligger foran oss.

Konferanseprogrammet vil derfor være til inspirasjon og nytte for ledelsesmiljøene på ulike nivåer, heter det i invitasjonen.

FM-konferansen 2018 arrangeres tirsdag 23. oktober 2018 på OsloMet – storbyuniversitetet.

Programmet kan hentes her.