Kim-André Eide hos Celsius Teknikk. Han er prosjektleder for oppdraget ved Fjell helsehus.

Helsehus hvor sensorer og KNX-løsninger tas i bruk i fullt monn

Celsius Teknikk med god ordrereserve de to neste årene

0

I Fjell kommune, et øysamfunn med 500 øyer, holmer og skjær ut mot havet, vest for Bergen, bygges det nå et nytt helsehus hvor sensorer og KNX-løsninger tas i bruk i fullt monn. Og med noen snedige løsninger. Det er Celsius Teknikk i Godvik som har oppdraget med avansert romregulering.

-Det er vi som har automatikkentreprisen, hvor den største delen er romregulering for lys, varme og ventilasjon, forteller Kim-André Eide hos Celsius Teknikk. Han er prosjektleder for oppdraget ved Fjell helsehus.

-Dette bygges i tre etasjer, hvorav to etasjer stort sett er forbeholdt innleggelser. Det er i disse to etasjene den største jobben med sensorer blir utført, fordi alle rom skal ha sensorer, også korridorene.

Her installerer Celsius Teknikk det Eide kaller en snedig løsning på pasientrommene, hvor det til tider kan bo demente personer. Det skjer ofte at disse står opp om natta. I det de går ut av senga og setter føttene på gulvet aktiveres sensorene som da slår på nattlys, nok til at pasienten kan orientere seg i rommet, men uten å få full belysning. Det vil si kun én av fire lamper i taket slås på.

-En artig løsning, bemerker Eide.

Han legger til at det også blir bygget noen rom på taket hvor tekniske installasjoner skal inn, blant annet ventilasjonsaggregater.

Byggets 1. etasje skal blant annet inneholde et tannlegekontor, en tannlege som skal dekke hele den nye Øygarden kommune fra 2020. Det er Fjell, Sund og Øygarden kommuner som i fellesskap har vedtatt å slå seg sammen til nye Øygarden kommune.

Helsehuset skal betjene Fjell kommunens drøyt 25 000 innbyggere, og dette innbyggertallet økes til 37 000 etter kommunesammenslåingen.

Overtakelse er i november, uten at det foreløpig er fastsatt dato når helsehuset skal tas i bruk.

-Hva har utfordringene vært ved dette prosjektet?

-Hovedentreprenøren, Brødrene Ulveseth AS, her i Godvik, har gjort en god jobb, både med koordinering av prosjektering og sørget for at alt følges opp. De har også stått på ovenfor byggherren for at ikke noe stopper opp. Derfor har fremdriften og alle oppgaver gått bra, sier Eide.

Bygget skal være ferdig september i år og frem til november skal Celsius Teknikk foreta alle nødvendige tester i to måneder før overlevering til kommunen.

-Jobben vår kommer alltid etter at elektrikerne har gjort sitt. Dette betyr ofte knapp tid til både å gjøre jobben og foreta testing. Men i dette prosjektet har vi en positiv fremdrift hvor elektrikerne jobber helt i tråd med planlagt fremdrift.

-Det er Torsvik Elektro i Rong som har elektroinstallasjonen. Sartor VVS i Straume og Bergen Air AS på ventilasjon og disse tre har med Structor Bergen AS som rådgivende.

-Hva var utslaget for at Celsius Teknikk fikk jobben med automatikk i Fjell helsehus?

Mye dynamikk med samarbeidspartnere

-Vi har god dynamikk med våre samarbeidspartnere. Alle vet sitt eget ansvar og hva vi forventer av dem, er Kim Eides klare svar på det spørsmålet.

-Har dere hatt en egen ITB-ansvarlig?

Kim Eide ler lett, og sier at dette er kanskje bransjens mest misbrukte ord.

-I dette tilfellet er det hovedentreprenøren som har egen mann som kontrollerer leveranser og utførelse. Så det er ingen som er utpekt spesielt som prosjektansvarlig for bygningsautomasjonen, sier han.

-Men, legger han til, det er positivt at flest mulig snakker om ITB-ansvarlige, selv om ikke alle prosjekter har behov for en egen koordinator.

Jobben for Celsius Teknikk ved Fjell helsehus er på 2,9 millioner kroner.

-Er det fortsatt et labert marked i denne delen av landet?

-Det har vært mye mindre jobb en tid, en tydelig bremse i denne delen av landet. Få nye store bygg er oppført, men det har vært greit med rehabilitering.

-Nå ser vi resultatet av optimismen. Vi har fått en betraktelig større arbeidsmengde nå, der vi må stå på ekstra i en periode for å få alt unna. Vi har også en god ordreserve for de to neste årene.

-Vi er velsignet med å ha mye å gjøre fremover, blant annet oppdrag ved Åsane VGS og Sandsli sykehjem, begge i Bergen, sier Kim-André Eide.

-Og vi kommer til å få mye å gjøre fremover, forsikrer han til slutt.

ITB-ansvaret er å stille de rette spørsmålene

Den ITB-ansvarlige har rollen med å se på delsystemene som en helhet og knytte disse sammen til en felles teknologisk plattform. Foto: Pixabay