Slik ser det nye boligbygget ut satt opp av Boligbygg Oslo KF.

Smarte og grønne løsninger i nyåpnet kommunalt boligbygg

Boligbygg Oslo KF

0

Passivhusstandard, solfangere på taket, bergvarme og fjernstyrt SD-anlegg er blant flere smarte og grønne løsninger i ti nybygde kommunale boliger for vanskeligstilte på Trosterud i Oslo.  Etter bestilling fra bydelen har Boligbygg Oslo KF bygget boligkomplekset.

Boligene er universelt utformet og kan med få grep ombygges til for eksempel omsorgsboliger med personalbase. Prosjektleder i Boligbygg, Angelica Thomsen, forteller at løsningene er et resultat av nøye planlegging helt fra start.

 Badene er store nok til å tilfredsstille krav for omsorgsboliger, og taket på soverommet er forsterket slik at man kan montere heis inn til badet. Og hvis man ønsker å ha personalbase her senere, er ventilasjonen dimensjonert etter kravene i arbeidsmiljøloven, forteller prosjektlederen.

Gangveien rundt bygget kan fungere som en sti for personer med demens, og lekeplassen kan glede besøkende barn i dag og fremtidige barn som flytter inn. Postkasser og avfallssortering er plassert slik at det er lett å gå innom på vei mot T-banen. Bygget er også brannsikret etter kravene for omsorgsboliger.

 Det er mange gjennomtenkte løsninger her som vi tror at både nåværende og fremtidige beboere vil sette pris på, forteller Thomsen.

Prosjektlederen er fornøyd med de nye boligene og at man samtidig har klart å holde seg til budsjettet.

 Det går an å ta ned alle vegger utenom veggene i korridoren. Slik kan man åpne opp og slå sammen leiligheter hvis det trengs. Det finnes også en plan for hvordan hele boligkomplekset kan bygges ut på et senere tidspunkt, men det forutsetter selvfølgelig at man får planene innvilget, sier Thomsen.

Enn så lenge møter boligene bydelens nåværende behov, og i løpet av kort tid vil alle boligene i det nye boligbygget på Trosterud være bebodd av mennesker som trenger et trygt og godt hjem.

– Vi vet alle hvor viktig er er å ha et hjem En egen bolig der vi kan være oss selv og leve livene våre, sa byråden i sin åpningstale.

Nå kan vi feire at bydelen kan gjøre enda mer for de innbyggerne som trenger litt ekstra støtte og hjelp til å mestre hverdagen og livet.

Fakta om prosjektet:

  • Bydel: Alna
  • Byggherre: Boligbygg Oslo KF
  • Kostnad: 40,5 mill.
  • Tomten er på ca. 2200 kvm.
  • 10 boliger for vanskeligstilte, der 2 er treromsleiligheter på ca. 70 kvm., og 8 er toromsleiligheter på ca. 40 kvm. Boligene er tilpasset personer med funksjonsnedsettelse.
  • Bygningen er en lavblokk på to etasjer, og det skrånende terrenget har gjort det mulig å lage hovedinngang i begge plan.
  • Prosjektet har hatt fokus på moderne og miljøvennlige løsninger og løsninger ivaretar byggets funksjonalitet og fremtidige bruksbehov.
  • Entreprenør: NP Bygg
  • Byggestart var februar 2017, og beboerne fikk flytte inn i begynnelsen av mai 2018.

Slik er det i dag – se hva som skal skje

Slik er boligblokka i dag. Den store fornyelsen skal være ferdig i 2020.