Marit Leganger (50) som ny adm. dir. i Boligbygg Oslo KF. Foto: Forsvarsbygg

Marit Leganger ny administrerende direktør i Boligbygg Oslo KF

Boligbyggs styre har besluttet å ansette Marit Leganger (50) som ny adm. dir. i Boligbygg Oslo KF. Hun kommer fra stillingen som stabsdirektør for virksomhetsstyring og økonomi i Forsvarsbygg.

0

– Styret er svært fornøyd med at Marit har takket ja til stillingen. Vi har funnet en solid og engasjert leder med relevant bakgrunn fra eiendom og offentlig forvaltning som vil kunne lede Boligbygg på en meget god måte fremover. Hennes oppgave er krevende. Hun skal lede arbeidet med å gjenreise tilliten til foretaket etter den vanskelige kjøpssaken, slik at de store ressurser og kvaliteter som jeg vet bor i staben – på alle områder – fullt og helt kan rettes mot den viktige oppgaven foretaket har. Jeg gleder meg til Marit er på plass over sommeren, sier Boligbyggs styreleder Stig L. Bech.

– Samtidig takker jeg Øivind Christoffersen for den sporty kjempeinnsats som er gjort i overgangsfasen, han har vært en trygg og kompetent leder gjennom en vanskelig periode.

Boligbygg har siden januar blitt ledet midlertidig av Øivind Christoffersen, som overtok da tidligere adm. dir. fratrådte sin stilling i desember 2017.

Leganger har utdannelse fra Universitet i Bergen med hovedfag i Medievitenskap, fra BI og har en master i Strategisk ledelse fra NHH. Hun har arbeidet i Forsvarsbygg siden 2007, først som kommunikasjonsdirektør, siden som direktør for Skifte eiendom, og nå som stabsdirektør. Leganger kjenner i tillegg foretaket hun nå skal lede fra tidligere. Hun var avdelingsdirektør i Boligbygg Oslo KF i de tre første årene etter at foretaket ble opprettet i 2004.

Leganger vil tiltre stillingen senest 1. oktober og ser frem til å ta ledelsen i foretaket:

-Boligbygg betyr veldig mye for veldig mange mennesker i Oslo. Jeg ser frem til å lede foretaket videre gjennom det som ligger foran oss. Både eiere, samarbeidspartnere, leietakere og omverdenen generelt skal ha tillit til at vi løser vårt viktige samfunnsoppdrag på en god måte, sier Leganger.

Smarte og grønne løsninger
i nyåpnet kommunalt boligbygg

Slik ser det nye boligbygget ut satt opp av Boligbygg Oslo KF.