Teknologileder Cathrine Mørch i Multiconsult.

Multiconsult innstilt til Statsbygg-kontrakten på rammeavtale

BIM-manual 2.0 videreutvikling.

0

På tildelingskriteriet «kvalitet», som tilsammen telte 70 prosent, har Multiconsult fått høyeste poengscore og det ble utslagsgivende i denne konkurransen, heter det i en meddelelse fra Statsbygg.

– Dette grunnet at de har tilbudt et team med svært god fagkompetanse innen de angitte fag, formalkompetanse og referanser med svært god overføringsverdi, samt levert en svært god og troverdig plan for gjennomføring av oppdraget, står det i meddelelsen.

Teknologileder Cathrine Mørch i Multiconsult er svært entusiastisk over innstillingen.

– Statsbygg har i lang tid bidratt til å drive bransjen videre med tanke på nytenkning og bruk av teknologi. Det er viktig for oss prosjekterende at vi griper muligheten og «rommet» til å påvirke prosessene og kravene. Derfor er det en spennende mulighet å få delta i den videre utvikling av en av bærebjelkene i Statsbyggs prosjekter, sier hun.

Solid erfaring

Campus Ås er et av Statsbygg-prosjektene hvor Multiconsult har hatt en viktig rolle. (Ill. LINK Landskap, ØKAW arkitekter og Henning Larsen Architects)

I meddelelsen fra Statsbygg framholdes det at Multiconsults referanseprosjekter er både strategisk og operative med referanser med svært god overføringsverdi til denne kontrakten:

– Særlig trekkes frem referanser til nøkkelpersonell som Nytt sykehus Drammen (Helse Sør-Øst), BIM manual 2.0 i Statsbygg, Tønsbergprosjektet (Sykehuset Vestfold), Vikingtidsmuseet (Statsbygg), Campus Ås (Statsbygg) og buildingSMART. Angitt personell har hatt nøkkelroller på flere av prosjektene de har fremlagt.

Bestemmelsene i forskrift om offentlige anskaffelser gir konkurransedeltakerne rett til å klage over beslutninger tatt under gjennomføringen av konkurransen. Fristen er 2. juli.

Kjersti Folvik markedssjef
for Bygg & Eiendom i Multiconsult