Til venstre: Per H. Lian, salgssjef og Ståle Syversen, daglig leder i SRO.

Økende etterspørsel etter avansert bygningsautomasjon

SD-anlegg og automatikken rundt er hjernen og nervesystemet i moderne bygninger. Nå utvikles neste generasjon automatikk for energieffektive bygg på Ulven i Oslo. Selskapet som ble etablert i 2007 omsetter i dag for over 70 millioner.

0

– Vi har siden oppstarten hatt fokus på innovasjon, intern automatisering av arbeidsoppgaver og markedstilpassing av alle tjenester.  I dag tilbyr vi både kostnadseffektive servicetjenester og effektiv modernisering av eldre systemer levert av andre aktører. På grunn av egenutviklede løsninger er vi prisgunstige i begge segmenter. Dette er mye av årsaken til den sterke veksten, sier Ståle Syversen, daglig leder i SRO.

Han får støtte av Per H. Lian, salgssjef i selskapet.

– Vi opplever blant annet økt interesse for energioptimaliseringssystemer (EOS), og jobber med alt fra små entreprenører til store konsern innen bygg, elektro og ventilasjon. De siste årene har vi levert skalerbare løsninger som skreddersys for alt fra små barnehager til store sykehus. Kundene foretrekker ofte å ha en aktør å forholde seg til når det gjelder styring og automasjon. De vet at vi har den tverrfaglige kompetansen og erfaringen på hvordan man bruker slike systemer, sier Lian.

Automasjon kommer tidligere inn i prosjektene

Etter mange år i bransjen ser begge at leverandører av automasjonsløsninger nå blir involvert tidligere i prosjektene. De mener denne utviklingen stiller høyere krav til IKT-kompetanse i hele bransjen.

– Vi ser hvordan integrasjon og interaksjon mellom byggets tekniske systemer krever høy grad av IKT-kompetanse i bedriftene.  Vi ser også at hovedentreprenørene og byggherrer etter hvert forstår at automasjonsentreprenøren må gis større fokus tidligere i prosjektet.  Dette medfører at vi oftere opplever å bli invitert til forprosjekter og at vi kontraheres som en sidestilt entreprenør før de andre tekniske entreprenørene, sier Syversen.

Han forteller om viktigheten av å hjelpe hovedentreprenøren med valg av leverandører.

– Blir man sidestilt med de andre entreprenørene i et prosjekt må man ha kommersielle prosjektledere som blant annet kan NS. Vi bruker derfor svært gode tekniske prosjektledere som læres opp til å fremstå som kommersielle prosjektledere der dette kreves.  Dette gjør oss i stand til å være en høykompetent sidestilt entreprenør i både små og store prosjekter, sier han.

Levert til flere innovative helsebygg

Nå jobber selskapet med flere innovative prosjekter hvor de er involvert fra tidligfase i prosjektutviklingen.

– Både Tåsenhjemmet og hovedkontoret til Atea omtales som et av verdens mest avanserte og moderne bygg.  Byggene leveres med en rekke innovative automatiseringsløsninger og blant annet selvlærende programvare, sier han og tilføyer:

– Vi er også i sluttfasen på helseklyngen «Gardermoen Campus», Helsehus 2 i Fredrikstad og Helsehuset i Elverum. Dette er tre store helsehus hvor vi leverer alt av teknikk og automatisering. Vi har de siste årene hatt flere store leveranser til ulike omsorgs- og sykehusbygg.

Satser på egenutviklede løsninger 

Selskapet har egen utviklingsavdelingen som jobber både med programvare og produkter.

– Nå videreutvikler vi programvaren for automatisering av interne arbeidsoppgaver. Løsningen benyttes blant annet ved prosjektering, programmering og idriftsettelse.  Målet er høyere effektivitet samtidig som vi beholder høy grad av sporbarhet i alle prosesser og at feil reduseres til et minimum.

– Vi faser også inn våre nyeste grafiske løsninger med bransjeledende funksjonalitet. Hensikten er å gi driftspersonell en enklere hverdag og automatisk sikre et lavt energiforbruk, sier han.

Avanserte løsninger krever bedre sikkerhet

Syversen mener det er vanskelig å spå om fremtiden, men opplever allerede i dag økt etterspørsel etter svært avanserte løsninger.

– Vi får allerede nå forespørsler om ulike typer algoritmer for selvlærende bygg.  Siden stadig flere komponenter knyttes direkte til et nettverk eller på internett, snakker vi ikke lenger om integrasjon, men i større grad om interaksjon. Systemene og komponentene må snakke sammen på en effektiv og sikker måte, noe som forutsetter at vi må ivareta IT-sikkerhet på alle nivåer.  I sum krever dette i større grad enn tidligere at entreprenørene innehar god IKT-kompetanse.  Vi så dette komme for tre-fire år siden og er allerede rigget for den raske utviklingen, sier han.

Jakter etter flere gode hoder 

Selskapet er opptatt av å sørge for god tilgang til dyktige medarbeidere og jobber aktivt med rekruttering av lærlinger.

– Vi er en attraktiv lærlingebedrift med et sterkt fagmiljø innen service, utvikling, support og prosjekt.  Vi har fokus på å gi lærlingene krevende utfordringer fra første dag.  Vi tror dette er årsaken til at de beste kandidatene som har vært utplassert hos andre aktører kommer tilbake til oss og ber om lærlingeplass.  Til tross for at strykprosenten er svært høy, har alle som har tatt fagprøven hos oss stått på første forsøk. Dette er vi naturligvis stolte av, avslutter Syversen.

Omsorgsbygg bygger Tåsenhjemmet som et høyprofilert miljøprosjekt