Stein Arne Sværen (t.h.) skal lede Assemblins satsing på ventilasjon. - Dette er i tråd med vår strategi, sier administrerende direktør Torkil Skancke Hansen.

Assemblin satser på ventilasjon, Stein Arne Sværen tar jobben

0

Regionsdirektør Stein Arne Sværen i GK Inneklima har meldt overgang til Assemblin for å lede selskapets satsing på ventilasjon. – Vi sikter høyt og skal bli en reell konkurrent til de største leverandørene i markedet, lover Sværen.

Assemblin har luktet på ventilasjonsmarkedet i flere år, men det er først nå de tar skrittet fullt ut og starter oppbyggingen av en fullverdig divisjon for ventilasjonstjenester.
– Dette er i tråd med vår strategi om å være en komplett, teknisk entreprenør- og servicepartner, sier administrerende direktør Torkil Skancke Hansen.

Operative fra nyttår

Assemblin er ute med de første stillingsannonsene i disse dager og er i første omgang på jakt etter et titalls nye medarbeidere.
– Vi regner med å ha de første medarbeiderne på plass i løpet av oktober og november. Da kan vi være operative allerede ved nyttår, sier Sværen, som ikke legger ikke skjul på at de har ambisjoner om å vokse i både volum og utbredelse.

Skal vokse

– Hvor blir dere representert?

– Med base i Assemblins nye hovedkontor på Strømsø i Drammen, er det naturlig at vi i første omgang konsentrerer oss om regionen fra Oslo og nedover langs vestsiden av Oslofjorden. Men hele Østlandet er i utgangspunktet et interessant marked for oss, og hvis mulighetene byr seg og forholdene ligger til rette for det, ser jeg ikke bort fra at vi også vil vurdere andre regioner hvor vi allerede har kundegrunnlag og en god markedsposisjon, sier Sværen.
– I første omgang ser vi for oss at veksten skal skje organisk, så får tiden vise om det også kan bli aktuelt å kjøpe seg opp, sier han.

Servicemarkedet

Assemblin starter ventilasjonssatsingen med å gå inn i prosjektmarkedet, men Sværen ser ikke bort fra at det relativt raskt også kan bli aktuelt å se på servicemarkedet.
– Assemblin har de siste årene hatt stor suksess med å jobbe målrettet mot servicemarkedet, og har ikke minst klart å treffe markedet for flerfaglige avtaler. I denne sammenhengen vil ventilasjon være et spennende supplement, som både kan komplettere tilbudet til eksisterende kunder og være en døråpner inn i helt nye markeder, sier han.

Solid kundegrunnlag

– Hva vil være Assemblins styrke i konkurransen om ventilasjonskundene?

– Fra tiden som konkurrent har jeg sett hvordan Assemblin de siste årene har markert seg som en leverandør med høy kompetanse, gode prosjekter og stor tillit i markedet – ikke minst hos de ledende entreprenørene, sier Stein Arne Sværen.

– Jeg er veldig trygg på at det også vil være suksessfaktoren når vi nå går inn i ventilasjonsmarkedet. En skal heller ikke undervurdere betydningen av et solid kundegrunnlag. Jeg ser store synergimuligheter i forhold til de oppdragsgiverne hvor vi allerede har levert gode rør-entrepriser. Legger vi det sammen med et stabilt, godt marked og Assemblins rutiner for kvalitet og prosjektgjennomføring, er det all grunn til å se positivt på fremtiden, sier Stein Arne Sværen.

Assemblin inn i nye lokaler i Drammen

– Vi har gått inn i det nye året med rekordstor ordrereserve, sier Leif Stensrud, avdelingssjef for Assemblins prosjektavdelinger i Buskerud og Vestfold.