Margrethe Overn i Symetri ønsker å hjelpe innovative virksomheter innenfor bygg, eiendom og produksjonsindustrien til høyere kunnskap om åpenBIM og på den måten styrke samhandlingen på tvers av næringen. (FOTO: Symetri)

Kurs i samhandling med åpenBIM og bli sertifisert bruker

0

Flere og flere prosjekter stiller krav til åpenBIM og med et kurs vil du stille sterkere i konkurransen om oppdrag og jobber. BuildingSMART Norge har av den grunn utarbeidet lærerplaner som leder til sertifisering i bruk av åpenBIM. Med bakgrunn i disse læreplanene har Symetri utarbeidet flere kurs. «Samhandling med åpenBIM» er et av disse.

– Før kursstart vil vi sørge for at du er registrert for sertifisering, så velger du selv om du tar den eller ikke. Kurset vil ta for seg grunnleggende teori om BIM og hvordan jobbe med åpenBIM. Vi vil gå gjennom hvordan prosessene forandres i et BIM-prosjekt, kartlegge forventningene til BIM og hvordan de best kan møtes, sier Margrethe Overn i Symetri .

-Vi vil også gå gjennom en del tips og triks for BIM-koordinatorer og prosjekteringsledere, sier Overn som hjelper innovative bedrifter innenfor bygg, eiendom og produksjonsindustrien med å optimere arbeidsforløpet, håndtere eiendomsdata, forenkle datastyringen og forbedre kvaliteten gjennom prosjekters livssyklus.

Sertifisering
Etter gjennomført kurs kan du velge å sertifisere deg via buildingSMARTs web-baserte sertifiseringsløsning. Brukersertifiseringen er en flervalg-spørsmål-test med cirka 40 spørsmål som skal besvares på 35 minutter. Godkjent sertifisering krever minst 80 prosent korrekte svar.

Kurset åpenBIM holdes 27. og 28. august.

Vil se åpenBIM i en større sammenheng

På konferansen vil det pekes på hvordan næringen kan digitalisere sine prosesser og hvorfor buildingSMART er den naturlige og nøytrale arenaen.