I forrige uke var det velkomstmøte for sommerstudentene. Av de 69 studentene totalt, jobber 40 i region Østlandet.

69 entusiastiske studenter på kontorene til Multiconsult

Sommeroppdrag for unge friske hjerner

0

– Dagens studenter er morgendagens ingeniørstjerner. Vi er glad for den kunnskapen de bringer med seg. Nå får de både bygget relasjoner til Multiconsult som selskap, blir kjent med rådgiver- og prosjekteringsrollen og knyttet bånd seg imellom. Sommerjobbene skaper resultater her og nå, og gir samtidig muligheter for framtiden, sier Hanne Skattum som har ansvar for rekruttering i Multiconsult Norge.

Hun framholder at det for Multiconsult er viktig å lage sommerprogram som ligger nær hverdagen til våre medarbeidere og vise studentene hva en jobb hos oss innebærer og hvilke muligheter vi tilbyr. Derfor skal studentene i størst mulig utstrekning arbeide med konkrete prosjekter for faktiske kunder, og det legges vekt på å jobbe tverrfaglig.

Noen av studentene jobber også med egne prosjekter spesielt tilrettlagt for sommerstudentene. Dette er prosjekter innen Arktisk, Energi, Konstruksjon og Samferdsel.

Satsing gir resultater

I mai kom resultatene fra den årlige Universum-undersøkelsen. Der går det fram at Multiconsult for sjette år på rad rangeres som den mest attraktive arbeidsgiveren i rådgiverbransjen av teknologistudentene. Og for andre året på rad er Multiconsult topp tre på rangeringen over alle bedrifter.

Posisjonen er ikke tilfeldig. I 2011 startet Multiconsult et nytt konsept for arbeidet mot studenter. All aktivitet opp mot studieinstitusjoner ble samlet under fellesbetegnelsen MUST-Multiconsult for studenter. Studentaktivitetene ble satt i en struktur og det ble etablert en organisering ledet av yngre medarbeidere i selskapet, men i tett samarbeid med både ledelsen, HR og Kommunikasjon.

Læring begge veier

Leder for Must, Arve Grinden, er opptatt av at erfarne medarbeidere også kan få nyttige impulser av studentene.

– Jeg tenker ansatte burde benytte muligheten til å høre hva studentene lærer om på studiet, ny teknologi, programvare og hva som er fokusområder fra utdanningsinstitusjonenes side. Her kan studenter og ansatte lære av hverandre, sier han.

Se bildet i stort format på FLICKR

Kjersti Folvik markedssjef
for Bygg & Eiendom i Multiconsult