Rockheim i august vil gi mange svar på sentrale spørsmål. Foto: Wikipedia/Rockheim

Hvordan skaper du størst mulig verdi i byggene dine?

Svaret får du i Rockheim i august

0

Det er Siemens Bygg+ 2018 som skriver dette i sin invitasjon til et arrangement i august, i selveste Rockheim i Trondheim. Her kan du møte byggeiere, eksperter og kollegaer i bransjen. Du får et innblikk i hvordan de bruker digitale verktøy i sine nye prosjekter og til å gjøre dagens bygg smartere.

Arrangementet har et omfattende program. Det starter med spørsmålet «Hvordan er dine perfekte omgivelser?» og det er Terje Løkken, Key Account Manager hos Siemens som tar opp dette temaet. Videre heter innlegget «Innovasjonene som endrer bruken av bygget ditt», ved Helge Rysjedal, salgsdirektør i Siemens.

Politiet kommer også på banen, og snakker om skybaserte løsninger. Ivar Friheim, avsnittsleder for digitalt politiarbeid i Trøndelag politidistrikt tar opp dette, om det er trygt eller ikke.

«Hvordan optimalisere bygget ved å integrere vann, varme og sanitær», et innlegg som holdes av Svein Erik Rollstad, adm. direktør i VB Tekniske. Tord Solvoll, teknisk rådgiver, Entra fortsetter med «Hvordan digitaliseringen påvirker og forenkler driften av byggene».

«Digital planleggings- og byggeprosess gjør at bygg virker fra første dag», ved Roar Fosse, sjefrådgiver hos Skanska. Så er det tur for Trond Jørgen Emmerhoff, leder ITB hos Hent og han vil snakke om systematisk ferdigstillelse av bygget ditt gir optimal start.

Frode Juliussen, Key Account Manager hos Siemens Financial Services har følgende tittel på sitt innlegg: “Gjør investeringer i bygget ditt uten å øke kostnadene.» «BIM gir økonomiske gevinster også i driftsfasen» heter innlegget til Tor Åsmund Evjen, rådgiver ved St. Olavs Hospital.

Enovas rådgiver Anders Solem vil snakke om nye støtteordninger for bygg med fornybar energi, og Knut Arne Finsmyr, Customer Service Manager hos Siemens presenterer «Service og modernisering som bygget ditt selv ber om.»

Til slutt er tema «Fremtiden for dine bygg», og dette tar Urban Hedman, divisjonsdirektør hos Siemens seg av.

Som nevnt skjer Siemens Bygg+ i Trondheim, i Rockheim torsdag 30. august 2018 mellom kl 9.30-16.00. Rockheim ligger for øvrig i Brattørkaia 14. Påmeldingsfrist er fredag 24. august og påmelding sendes per epost til Terje Løkken hos Simens, terje.loekken@siemens.com.

Han ber om at du gir beskjed ved påmelding dersom du skulleha noen matallergier.

Og så kommer oppfordringen fra arrangøren: Av hensyn til miljøet oppfordres alle til å reise kollektivt!

NTNU og St. Olav hospital vil utvikle
en virtuell og smart bydel i Trondheim

St Olavs Hospitl i Trondheim, sett i fugleperspektiv.