Meget fornøyd trio: Rådmann Morten Wolden i Trondheim kommune, prosjektkoordinator Annemie Wyckmans ved NTNU og fyrkoordinator Silja Rønningsen i Trondheim kommune. Foto: Carl-Erik Eriksson

NTNU i førersetet for stort EU-prosjekt for smarte byer

NTNU og samarbeidspartnere har fått den gode nyheten om at prosjektet «+ CityxChange» har nådd til topps EUs forskning og innovasjonsprogram Horizon 2020.

0

– Dette er fantastiske nyheter. Vi har store forventninger til hva vi kan oppnå i dette samarbeidet, sier professor Annemie Wyckmans, koordinator for smartby-prosjektet+ CityxChange og leder for NTNU Smart Sustainable Cities. 

+ CityxChange er vurdert som det aller beste blant de elleve konkurrerende forslagene.

Trondheim blir fyrtårnby

Syv europeiske byer er med i samarbeidet, hvor Trondheim og Limerick i Irland blir fyrtårnbyer.Sestao (Spania), Pisek (Tsjekkia), Smolyan (Bulgaria), Alba Iulia (Romania) og Võru (Estland) er med i samarbeidet som følgerbyer.

Under ledelse av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet vil disse syv byene utvikle og teste nye løsninger. I de neste fem årene vil byene eksperimentere med hvordan man blir smarte positive energisteder. De skal bruke digitale tjenester for å forbedre livskvaliteten for og sammen med sine borgere, generere mer energi enn de forbruker og utveksle erfaringer med byer over hele Europa for å lære av hverandre.

– Fyrtårnbyene Trondheim og Limerick skal samarbeide med følgerbyene for å bli europeiske foregangsbyer innen smarte, framtidsrettede og bærekraftige løsninger, forteller Annemie Wyckmans.

Trondheim vil bruke Sluppen og Brattøra som testområder. Bydelene ligger i hver sin ende av Kunnskapsaksen, et område preget av forskning, utdanning, kunnskapsformidling, offentlig forvaltning, innbyggerdeltagelse og et innovativt næringsliv.

Samarbeider med industripartnere og ideelle organisasjoner

Samarbeidspartnerne i dette store prosjektet omfatter også elleve store bedrifter, ni små- og mellomstore bedrifter, tre ideelle organisasjoner og to universiteter (NTNU og University of Limerick). De norske bedriftene er TrønderEnergi AS, ABB Norge, AtB, AVIS Budsjettgruppe, Statkraft Varme AS, NHP Eiendom, IOTA Foundation, Powel AS og R. Kjeldsberg.

Øvrige partnere: IES R & D, Energistyrelsen i Plovdiv, Future Analytics Consulting, Research2Market Solutions, ISOCARP, ESB Innovation RoI Ltd, ESB Networks, Ove Arup & Partners SAU, FourC AS, Smart MPower, Space Engagers, Colaborativa, Officinae Verdi og GKinetic Energy Ltd.

Finansiering

Prosjektet vil motta 20 millioner euro i finansiering av det europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammet Horizon 2020. I tillegg legger prosjektpartnerne i 10 millioner euro for å sikre lokal gjennomføring av demonstrasjonsprosjektene i Trondheim og Limerick.

Forventet prosjektstart er 1. januar 2019.

Ekspertgruppen som har vurdert søknaden om Horizon 2020-midler, anbefaler + CityxChange for å demonstrere og underbygge tiltak som vil bidra til en omfattende utrulling av Positive Energy Districts over hele Europa. Det skal gjøre lokale myndigheter til en aktiv og integrert del av energiløsningen, engasjere borgere i bytransformasjon, og involvere hele verdikjeden i distriktet, som strekker seg fra politiske beslutningstakere og byer til universiteter, store bedrifter, små og mellomstore bedrifter og ideelle organisasjoner.

For mer informasjon, se hjemmeside: http://cityxchange.eu

Hamstad i Trondheim utvider ytterlige
innen byggautomasjon

Frode Lægreid (t.v.) og Øyvind Yttervik er nye krefter hos Hamstad i Trondheim for å kunne yte enda mer innen byggautomasjon. Fotomontasje: ITBaktuelt