sommervikarer
Sigurd Bjorhovde sørger for framgang på en rekke byggeplasser og har i tillegg ansvar for et eget prosjekt. Foto: Boligbygg

Sommervikarer får unik innsikt i rollen som byggherre

– Nå følger jeg opp et prosjekt fra a til å der vi skal utbedre råteskade i en krypkjeller og finne en løsning som hindrer at vann vil trenge i kjelleren. På grunn av sommerferie har det vært litt vanskelig å få tak i en entreprenør har mulighet til å gjøre jobben, men nå skjer det endelig litt mer, forteller sommervikar hos Boligbygg Oslo KF Sigurd Bjørhovde.

0

Sommervikarer: Mens mange er på ferie, sørger studentene Sigurd Bjørhovde og Daniel Banka for framgang i flere av Boligbyggs byggeprosjekter.

– Vi er stolte over å få ha dyktige studenter på byggeprosjektene våre som ferievikar nå i sommer. De gjør en viktig jobb med å følge opp arbeidet hos oss når mange prosjektledere er på ferie. Samtidig er dette framtidens prosjektledere, entreprenører og samarbeidspartnere som snart skal ut i arbeidslivet som nyutdannede. Da er det flott å kunne gi dem relevant praktisk erfaring, sier Espen Foss Johansen, fungerende eiendoms- og utviklingsdirektør i Boligbygg.

Boligbygg eier, bygger og forvalter Oslos kommunale boliger og representerer byggherresiden i mange ulike prosjekter. Det er alt fra små byggeprosjekter på noen hundre tusen til store rehabiliterings- og nybyggprosjekter i hundre millioner-klassen.

– Vi håper at vi kan gi studentene som er oss litt innsikt i byggherresiden av prosjekter, og hva dette innebærer når det er kommunen som bygger. Det kan garantert komme godt med senere, enten man vil jobbe i et entreprenørfirma opp mot byggherrer, eller har lyst til å bli prosjektleder med byggherreansvar, sier Johansen.

Sommervikarer ser nye sammenhenger

– Nå følger jeg opp et prosjekt fra a til å der vi skal utbedre råteskade i en krypkjeller og finne en løsning som hindrer at vann vil trenge i kjelleren. På grunn av sommerferie har det vært litt vanskelig å få tak i en entreprenør har mulighet til å gjøre jobben, men nå skjer det endelig litt mer, forteller sommervikar Sigurd Bjørhovde.

Han skal begynne på tredjeåret av byggingeniørstudiet innenfor retningen konstruksjonslære på Oslo Met til høsten. Etter studiet er planen å jobbe som entreprenør. I løpet av sommeren har han vært rundt på flere av Boligbyggs byggeplasser for å gjøre befaringer og følge med på framdriften. Det har også blitt en del timer på kontor med papirarbeid.

– Det er mye papirarbeid som jeg nesten ikke har tenkt på at eksisterer før. Dette er erfaring som er kjekt å kunne ta med seg videre, og så er det fint å ha vært borti det som den andre parten sitter med, sier han, og sikter til byggherrerollen.

– Mye av det jeg lærer her er helt nytt for meg. Jeg får nok et litt annerledes syn på hvordan ting fungerer, og ser nye sammenhenger mellom det jeg har lært, sier Sigurd.

Sommervikar Daniel representerer Boligbygg som byggherre på et stort rehabiliteringsprosjekt i sluttfase.

……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Smarte og grønne løsninger i
nyåpnet kommunalt boligbygg

Slik ser det nye boligbygget ut satt opp av Boligbygg Oslo KF.