Workshopen er en unik mulighet for åpen samtale mellom oppdragsgivere og studenter.

Hurtigpraksis gir arkitektstudenter innblikk i arkitektens hverdag

0

Hurtigpraksis gir arkitektstudenter et bredt innblikk i arkitektens hverdag. De har også prøvd seg på Statsbyggs oppgaver. 

«Arkitektstudenter i hurtigpraksis» startet som en workshop initiert av studentene fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Første gang Hurtigpraksis ble arrangert var i 2015, og i år er arrangørene studenter fra NTNU, AHO og KADK – Arkitektskolen ved Universitetet i København.

Mange arkitektstudenter opplever et stort sprang mellom studiene og arbeidslivet.

«Arkitektstudenter i hurtigpraksis» vil tilby deltakerne en mulighet til å få et bredt innblikk i mer eller mindre tradisjonelle roller som arkitekter kan fylle. De store søkerantallene hvert år vitner om at arrangementet treffer en nerve blant studentene og arrangementet er nå inne i sitt fjerde år.

Workshopen er en unik mulighet for åpen samtale mellom oppdragsgivere og studenter.

– På samme måte som arkitektstudentene er nysgjerrige på Statsbygg, ønsker vi å vite hvem studentene er, sier avdelingsdirektør Hedvig Witsø som har organisert workshop for om lag 15 studenter sammen med noen av internstudentene i Statsbygg.

Hurtigpraksis

Direktør for faglig ressurssenter, Anders Fylling, innledet dagen med informasjon om Statsbygg. Deretter ble det presentert noe av det mangesidige arbeidet arkitektene gjør i Statsbygg.

Dagen avsluttet med gruppearbeid og oppsummering.

Statsbygg deltar i «hurtigpraksis» for å vise diversitet i faget og for å øke kunnskap om arbeidsmulighetene utenfor det etablerte prosjekteringsarbeidet. Gode arkitekter i statsbygg er viktig for å ivareta statens samfunnsansvar med å fremme arkitektur med kvalitet i statlige byggeprosjekter.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

RFID-teknologien på vei inn i byggebransjen – Statsbygg i front

RFID er forkortelse for Radio Frequency IDentification som er en teknologi for identifisering av fysiske objekter. Foto: Siemens