Axel Stuen Hammer til venstre og konsernsjef Jon Valen-Sendstad.

– Lett lenge etter rett person til å fylle stillingen

Axel Stuen Hammer er ny direktør i GK

0

– Vi har lett lenge etter rett person til å fylle stillingen, og er overbevist om at vi har funnet rett mann for jobben. Kraftig vekst, faglig bredde og teknologiske fremskritt i digitale løsninger som GK Cloud, vil kreve mye av Axel i tiden som kommer, sier konsernsjef Jon Valen-Sendstad.

Axel Stuen Hammer er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU og har ti års erfaring som rådgiver hos DNV GL, Geelmuyden Kiese og Norsk Industri.

– Jeg har lenge ønsket å jobbe med GK. Byggenæringen generelt og GK spesielt er i rivende utvikling. Digital utvikling gjør verden tilgjengelig, og GK har i dag gjennomprøvde løsninger i bruk hvor du drifter hele bygget fra telefonen. Det samme gjelder kommunikasjonsfaget. Aldri før har det vært enklere å publisere et budskap, samtidig som det aldri før har vært så vanskelig å faktisk bli hørt. Vi må vinne frem på nye arenaer for å nå målgruppene våre. Jeg ønsker spesielt å bringe GK tettere på eiendomsutviklerne, og jeg tror nye digitale produkter som GK Cloud kan knytte tette bånd mellom GK og byggherrene forklarer Hammer.

– GK har lenge hatt «for et bedre miljø» som slagord, og vi kan forvente at miljøprofilen forblir en viktig del av GKs identitet.

– GK jobber for et bedre miljø, og det gjør vi med rette. Byggenæringen merker godt hvordan den nye anskaffelsesloven pålegger offentlige oppdragsgivere å innrette anskaffelsene for en bærekraftig utvikling. Nær sagt alle i byggenæringen forsøker å fremstå som grønne og bærekraftige selskap, og kommunikasjon av bærekraft har blitt en hygienefaktor. Jeg vil bygge ytterligere grønn konkurransekraft i GK, og befeste GKs posisjon et hestehode foran konkurrentene, avslutter Hammer

GK omsetter i dag for over 5 milliarder og har et vekstmål om å nå 10 milliarder i 2022. GK er en ledende teknisk entreprenør og servicepartner og leverer smarte løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro, rør og sikkerhet. 3400 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark tar hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold.


……… .

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Mads Mysen blir ny fagdirektør i GK Inneklima

Mads Mysen går til GK fra stilling som sjefforsker ved SINTEF Byggforsk.